3/09 kansikuva

Sosiologia 1/2017

54. vuosikerta

Haluatko lehden?

Pääkirjoitus: Olli Pyyhtinen & Outi Koskinen: Sosiologipäivien sosiologiaa

Artikkelit

Mari Käyhkö: Keinumista kahden maailman välissä. Työläistaustaiset naiset, yliopisto-opiskelu ja muuttuva suhde kotimaailmaan

Jarno Valkonen, Veera Kinnunen, Heikki Huilaja, Johanna Saariniemi, Reetta Näsi, Riitta Uusisalmi & Janne Honkasilta: Jätehallinta ja ympäristönsuojelu

Jari Martikainen & Anneli Hujala: Johtajuuden visuaaliset kategoriat

Maija Jokela: Kaupungin rajat. Sosiaalikeskus Satama, nuorisopolitiikka ja romanit

Kirjat

Hanna-Kaisa Hoppania, Olli Karsio, Leena Näre, Antero Olakivi, Liina Sointu, Tiina Vaittinen & Minna Zechner: Hoivan arvoiset. Vaiva yhteiskunnan ytimessä (Sonja Miettinen)

Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi Mäkinen (toim.): Kuoleman kulttuurit Suomessa (Suvi Holmberg)

Jaana Parviainen, Taina Kinnunen & Ilmari Kortelainen (toim.): Ruumiillisuus ja työelämä - Työruumis jälkiteollisessa taloudessa (Timo Aho)

Satu Lidman: Väkivaltakulttuuri perintö: Sukupuoli, asenteet ja historia (Kevät Nousiainen)

Raili Gothóni & Ulla Siirto (toim.): Pakolaisuudesta kotiin (Ville-Samuli Haverinen)

Steve Fuller: The Academic Caesar. University Leadership is Hard (Jussi Kivistö)

Piia Seppänen, Mira Kalalahti, Risto Rinne & Hannu Simola (toim.): Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka (Outi Sirniö)

Tiedoksi

Sosiologipäivät Tampereella 23.-24.3.2017PDF

Vuonna 2016 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjatPDF

Contents and Abstracts in EnglishPDF

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society