Sosiologia 1/2016

53. vuosikerta

Haluatko lehden?

Pääkirjoitus

Olli Pyyhtinen & Outi Koskinen: Sosiologia-lehti ja kotimainen tiedejulkisuus

Artikkelit

Semi Purhonen & Arho Toikka: ”Big datan” haaste ja uudet laskennalliset tekstiaineistojen analyysimenetelmät. Esimerkkitapauksena aihemallianalyysi tasavallan presidenttien uudenvuodenpuheista 1935–2015

Tuukka Kaidesoja: Sosiologiset keskitason teoriat ja teorianmuodostuksen dynamiikka

Pasi Pyöriä & Satu Ojala: Prekaarin palkkatyön yleisyys: liioitellaanko työelämän epävarmuutta?

Avauksia ja keskustelua

Sosiologian tulevaisuus

Markus Silvasti: Yltiöturvallistamisesta turvuuteen

Kirjat

Thomas Piketty: Le capital au XXIe siècle  (Turo-Kimmo Lehtonen)

Juho Saari: Huono-osaiset – Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla  (Heta Pöyliö)

Eeva Jokinen ja Juhana Venäläinen (toim.) Prekarisaatio ja affekti  (Hanna Ylöstalo)

Miikka Pyykkönen & Ilkka Kauppinen (toim.): 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria (Mikko J. Virtanen)

Kai Eriksson (toim.): Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa (Petro Poutanen)

Maurizio Lazzarato: Signs and Machines; Maurizio Lazzarato: Velkaantunut ihminen (Ilkka Pirttilä)

Markku Kivinen ja Leena Vähäkylä (toim.): Venäjän palatseissa ja kaduilla (Pirjo Pöllänen)

Hanna Rautajoki: Hyvät ”kanssalaiset”! Yhteiskunnallistamisen strategiat televisiokeskustelun vuorovaikutuksessa (Pirkko Nuolijärvi)

Tiedoksi

Vuonna 2015 Suomessa ilmestyneet sosiologian väitöskirjatPDF

Contents and Abstracts in EnglishPDF

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society