3/09 kansikuva

Sosiologia 2/2015

52. vuosikerta

Haluatko lehden?

Artikkelit

Outi Rantala: Lomakodin rytmittämä arki

Heikki Ervasti & Anniina Kaittila: Mikä selittää parisuhteen ristiriitoja?
Tarkastelussa kotityöt, raha ja ansiotyö

Antti Halmetoja: Käsiteanalyysi universalismin ulottuvuuksista sosiaalipolitiikassa

Avauksia ja keskustelua

Pekka Sulkunen: Sosiologian kriittinen nykytietoisuus

Kirjat

Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen (toim.): Perhetutkimuksen suuntauksia (Jaana Maksimainen)

Petteri Eerola & Johanna Mykkänen (toim.): Isän kokemus (Katri Otonkorpi-Lehtoranta)

Riikka Homanen: Neuvolan mahdollistava ja normittava valta (Elina Oinas)

Jenni Simonen: Lähentyvätkö naisten ja miesten juomatavat? Kvalitatiivinen tutkimus sukupuolesta ja juomisesta (Ritva Nätkin)

Petteri Pietikäinen: Hulluuden historia (Pälvi Rantala)

Sanna Vehviläinen: Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta (Hanna Vilkka & Tiina Airaksinen)

Tiedoksi

Sosiologipäivät Helsingissä 5.-6.3.2015 ja Westermarck-seuran gradupalkintoPDF

Contents and Abstracts in EnglishPDF

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society