3/09 kansikuva

Sosiologia 4/2014

51. vuosikerta

Lehti ilmestyy 19.12. Tutustu sisältöön blogissa!

Artikkelit

Virve Peteri: Muotoiltuja toimijoita. Tapaustutkimus toimistotuolista

Tiina Suopajärvi: Kävelyssä rakentuva paikka. Oulun kaupunkikeskusta
seniorikaupunkilaisten sosiomateriaalisena ympäristönä

Sanna Valkonen: Kuulumisen politiikat jälkikoloniaalisessa Lapissa.
Epistemologisia, teoreettisia ja metodologisia mietelmiä

Avauksia ja keskustelua

Marja-Liisa Honkasalo, Kaisa Ketokivi & Anna Leppo: Moniselitteinen ja hämärä toimijuus

Jani Erola & Pekka Räsänen: Uutta vai vanhaa sosiologiaa? Vastine kirja-arvioon

Kirjat

Hanna-Mari Husu: Social Movements and Bourdieu (Suvi Salmenniemi)

Jarno Valkonen: Palvelutyön taito (Eeva Jokinen)

Frank Johansson: Hyvän tekeminen ja valta (Tiina Seppälä)

Hanna Ojala & Ilkka Pietilä (toim.): Miehistä puhetta (Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Hanna Ylöstalo)

Päivi Pirkkalainen: Transnational Responsibilities and Multi-Sited Strategies (Vesa Puuronen)

Riikka Kotanen: Näkymättömästä näkökulmaksi (Satu Venäläinen)

Pauliina Raento (toim.): Rahapelaaminen Suomessa (Maria Heiskanen)

Antti Silvast: Anticipating Interruptions (Arho Toikka)

Tiedoksi

Ajan merkit - mahdolliset maailmat. Westermarck-seuran valtakunnalliset sosiologipäivät Helsingissä 4.-6.3.2015 link

Contents and Abstracts in EnglishPDF

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society