3/09 kansikuva

Sosiologia 1. numero 2014

51. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Vuoden 2014 ensimmäinen numero ilmestyy 21.3.2014. Tutustu sisältöön
lehden blogissa!

Pääkirjoitus

Eeva Luhtakallio: Puoli vuosisataa sosiologiaaPDF, 1-3

Artikkelit

Mari Käyhkö: Kelpaanko? Riitänkö? Kuulunko? Työläistaustaiset naiset,
yliopisto-opiskelu ja luokan kokemukset
, 4-20

Veikko Eranti: Oma etu ja yhteinen hyvä paikallisessa kiistassa tilasta, 21-38

Anu Valtonen: Talous nukkuu meissä. Kulttuurianalyysi nukkumisen,
työn ja talouden yhteenkietoutumisesta
, 39-54

Heikki Huilaja: Rekrytoinnin aika. Työnhaun neuvoteltu konteksti, 55-70

Kirjat

Urpu Strellman & Johanna Vaattovaara (toim.): Tieteen yleistajuistaminen (Erkki Karvonen), 71-73

Tero Piiroinen: Margaret Archerin dualistinen yhteiskuntateoria – kriittinen tarkastelu pragmatistisesta näkökulmasta (Risto Heiskala), 73-76

Tapio Aittola (toim.): Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä (Timo Järvikoski), 76-77

Arto Selkälä: Kansalaisuuden hallinta suomalaisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa (Johanna Kallio), 77-79

R. Danielle Egan: Becoming Sexual. A Critical Appraisal of the Sexualization of Girls (Ismo Kantola), 79-81

Janne Autto: Päivähoitopolitiikka kamppailuna hyvinvointivaltiosta. Kentät, subjektiasemat ja oikeutukset (Jukka Törrönen), 81-84

Unn-Doris Karlsen Bæck & Gry Paulgaard (toim.): Rural Futures? Finding One’s Place Within Changing Labour Markets(Teemu Turunen), 84-86

Rogers Brubaker: Etnisyys ilman ryhmiä (suom. Erkki Vainikkala ja David Kivinen, toim. Petri Ruuska ja Jarno Valkonen) (Carita Lockmer), 86-88

Tiedoksi

Contents and Abstracts in EnglishPDF

Euroopan terveyssosiologikongressi Helsingissä link

Superdemocracy Conference 2014 link

Sosiologipäivät Rovaniemellä 27.-28.3.2014 link

Klaus Mäkelä – Tekstit, teot ja elämä. Ilmoitus muistokirjastaPDF

 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society