3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 2013

50. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Jarno Valkonen & Veera Kinnunen: Tilinpäätös, 305-307

Artikkelit

Nikolas Rose: Ihmistieteet ”biologian aikakaudella”. Sosiologiaa elvyttämässä, 308-326

Ilpo Helén: Elämän politiikka biologisen muokattavuuden aikakaudella. Ensimmäinen kartoitus, 327-341

Sanna Hast: Taistelu tuulimyllyjä vastaan. Tieto ja oikeuttaminen kahden Länsi-Lapin luonnonvarakiistan hallinnassa, 342-357

Antti Silvast & Mikko J. Virtanen: Sähkö, katko ja kokemus. Sähkönkulutuksen kaksi rationaalisuutta, 358-373

Keskustelua

Antero Olakivi & Miira Niska: Karpolla on asiaa eli mitä amerikkalainen konferenssi kertoo sosiologien suhteesta yhteiskunnallisiin ongelmiin, 374-377

Kirjat

Anna Leppo: Precarious pregnancies. Alcohol, Drugs and the
regulation of risk (Mianna Meskus & Heini Kainulainen), 378-380

Eeva Luhtakallio: Practicing Democracy. Local Activism and Politics in France and Finland (Jussi Semi), 381-382

Simo Kyllönen, Juhana Lemetti, Niko Noponen & Markku Oksanen (toim.): Kiista yhteismaista: Garrett Hardin ja selviytymisen politiikka (Yrjö Haila), 383-384

Anu Pylkkänen: Vaihtoehto avioliitolle (Anna-Maija Castrèn), 385-387

Risto Rinne, Arto Jauhiainen, Hannu Simola, Reeta Lehto, Annukka Jauhiainen & Anne Laiho: Valta, uusi yliopistopolitiikka ja yliopistotyö Suomessa. Managerialistinen hallintapolitiikka yliopistolaisten kokemana (Päivi Naskali), 388-389

Irja Seurujärvi-Kari, Petri Halinen, & Risto Pulkkinen (toim.): Saamentutkimus tänään (Anni-Siiri Länsman), 390-391

Teemu Turunen: Työorientaatiot muutoksessa suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen sekä työhön kohdistuvat odotukset eurooppalaisessa vertailussa. (Raimo Blom), 392-393

Ulrich Beck: Twenty Observations on a World in Turmoil (Ilkka Arminen) 394-395

Tiedoksi

 
 
 
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2013
Sosiologipäivät 2014 Rovaniemellä. Päivien ohjelma
Acta Sociologica -ilmoitus
Current Contents and English Summaries

 

 

 

 
 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society