sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 1. numero 2013

50. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Artikkelit

Kaisa Haapakoski: Eliot Freidsonin professioteoreettinen lähestymistapa. Professiokritiikin ja professionalismin puolustuksen välissä. 1-14

Riitta Högbacka: Kansainvälinen adoptio globaalin pohjoisen ja etelän kohtaamisena 15-28

Reetta Muhonen: "Työläisten lapsista ei herroja kouluteta". Kokemuksia opinteillä etenemisestä itsenäisyyden alun Suomessa. 29-45

Juhlaluennot

Ilkka Arminen: Sosiologia sosiaalisen elämän tieteenä 46-50

Turo-Kimmo Lehtonen: Epävarmuuden talous. Hyvinvoinnin välityksistä ja infrastruktuureista 51-60

Keskustelua

Semi Purhonen: Media, luokka, uusintaminen - ja televisio. 61-66.

Kirjat

Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Kategoriat, kulttuuri & Moraali. Johdatus kategoria-analyysiin (Päivi Thitz) 67

Liisa Malkki: Kulttuuri, paikka ja muuttoliike (Petri Ruuska) 69

Sirpa Mertala: Yhdessä tietämisen episodeja. Terveydenhuollon kompleksiset työympäristöt (Tuula Heiskanen) 72

Jari Niemelä, Eeva Furman, Antti Halkka, Eeva-Liisa Hallanaro & Sanna Sorvari (toim.): Ihminen ja Ympäristö (Timo P. Karjalainen) 74

Liisa Tuovinen, Olli Stålström, Jussi Nissinen & Jorma Hentilä (toim.): Saanko olla totta? Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus (Päivi Naskali) 76

Tiedoksi

Vuonna 2012 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat

Sosiologipäivät 21.-22.3.3013 Turussa

 

Current Contents and English Summaries

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society