sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 2012

49. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Jarno Valkonen & Janne Autto: Sosiologia-lehti sosiologien tieteellisenä yhdyssiteenä, 289

Artikkelit

Anu-Hanna Anttila:
Sukupuolitettu kotityönjako ja sosiokulttuuriset rakenteet, 291
Jenni Koskinen:
Oikeuttamisen maailmat yliopistojen työajan kohdentamisjärjestelmän perusteluissa ja kritiikissä, 307
Nina Tynkkynen:
Itämeren rehevöitymisongelman määrittely ja mittakaavan politiikka, 321
 
 

Keskustelua

Lotta Kähkönen, Mona Mannevuo & Mari Pajala:
Televisiomaku paljastaa yhteiskuntaluokan? Luokan tutkimuksen metodologisia haasteita, 335
 

Kirjat

Johanna Kallio:
Hyvinvointipalvelujärjestelmän muutos ja suomalaisten mielipiteet 1996–2006 (Arto Selkälä), 342
Kaisa Ketokivi:
The Relational Self, the Social Bond and the Dynamics of Personal Relationships. A Sociological Analysis (Kimmo Jokinen), 345
Katariina Mäkinen:
Becoming Valuable Selves. Self-Promotion, Gender and Individuality in Late Capitalism (Raija Julkunen), 347
Pekka Piironen:
Epävarmuuden talous (Mikko Jakonen), 350
Antti Tanskanen:
Huono-osaisia työntekijöitä? Tutkimus vuokratyöntekijöiden työelämän laadusta (Juha Siltala), 352
 
Marja Ylönen:
Saastumisen kontrollin ideologia. Vesien saastumisen ja vesirikosten kontrolli Suomessa vuosina 1960–2000 (Helena Leino), 355
Pasi Pyöriä (toim.):
Työhyvinvointi ja organisaation menestys (Sara Lindström), 357
 
Michael Halewood:
A.N. Whitehead and social theory. Tracing a culture of thought (Ismo Kantola), 359
David Harvey:
Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution (Tero Toivanen), 361
 
Elizabeth Shove, Mika Pantzar & Matt Watson:
The Dynamics of Social Practice. Everyday Life and How It Changes (Outi Rantala), 364
 
 
 

Tiedoksi

 
 
 
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2012, 366
Sosiologipäivät 2013. Päivien ohjelma ja perustettujen työryhmien yhteystiedot, 369
Current Contents and English Summaries, 370
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society