sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 2012

49. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Työn glokalisaatio -erikoisnumero

Erikoisnumeron pääkirjoitus

Lena Näre, Sirpa Wrede & Minna Zechner
Työn glokalisaatio, 185

Artikkelit

Jukka Könönen:
Prekaari työvoima ja uudet hierarkiat metropolissa. Ulkomaalaiset matalapalkkaisilla palvelualoilla, 190
Lena Näre:
Hoivatyön glokaaleilla markkinoilla. Filippiiniläisten sairaanhoitajien rekrytointi Suomeen jälkikolonialistisena käytäntönä, 221
Anu Järvensivu, Heidi Kervinen & Tatu Piirainen:
Henkilöstövähennykset globaalin taantuman kotouttajina, 222
Mika Helander:
Ajan ja tilan tiivistyminen. Yritysjohtajien kokema glokalisaatio työn elämismaailmassa, 238
 
 

Avauksia

Sirpa Wrede:
Työn glokalisaatio ja eriarvoisuus, 253
Nathan Lillie & Markku Sippola:
Integraatiopolitiikalla halvennettu työ. Lähetetyt työntekijät EU:n "vapaiden" markkinoiden armoilla, 260

 

 

Kirjat

Antti Gronow:
From Habits to Social Structures. Pragmatism and Contemporary Social Theory (Osmo Kivinen), 269
Niilo Kauppi:
Radicalism in French Culture. A Sociology of French Theory in the 1960s (Miikka Pyykkönen), 271
Toomas Kotkas & Susanna Lindroos-Hovinheimo:
Yhteiskuntateorioiden oikeus (Seppo Raiski), 273
 
Jussi Perälä:
"Miksi lehmät pitää tappaa?" Etnografinen tutkimus 2000-luvun huumemarkkinoista Helsingissä (Sanna Väyrynen), 276
Arttu Saarinen:
Suomalaiset lääkärit ja Suomen Lääkäriliitto osana hyvinvointivaltiota ja sen terveyspolitiikkaa (Markku Myllykangas), 278
Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen:
Cash-for-childcare: Consequences for Working Mothers (Juho Härkönen), 280
 
 
Tiedoksi
 
Sosiologipäivät Turussa 21.-22.3.2013, 282
 
Edvard Westermarck -muistoluento Helsingissä 8.11.2012, 283
 
Current Contents and English Summaries, 284
 
 
 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society