sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 1. numero 2012

49. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Artikkelit

Jouni Huhtanen: Steven Shapin ja tieteellisen tiedon historiallinen rakentuminen

Paula Saikkonen: Ympäristöongelmasta hallituksi riskiksi. Tapauksena saastunut maaperä Helsingissä

Samu Lindström: Kuokkavierasjuhlat ja kuokkavierasjulkisuus. Mielenosoitustapahtuman yhteiskunnallisia tulkintoja

Keskustelua

Juho Karvinen: Sosiologia-lehden historia ja opetuskansiohanke

Kirjat

Juha Koivisto & Vesa Oittinen (toim.): Mega-Marx. Johdatus uuteen Marxiin (Kalle Lampela)

Karoliina Malmelin: Arvojen markkinat. Oikeuttavat arvomaailmat suomalaisten suuryritysten yritysvastuupuheessa (Ville Sassi)

Juha Hiedanpää, Leila Suvantola & Arto Naskali (toim.): Hyödyllinen luonto. Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana ja Pertti Rannikko & Tapio Määttä (toim.): Luonnonvarojenhallinnan legitimiteetti (Seija Tuulentie)

Hugh Raffles: Insectopedia (Nina V. Nygren)

May, Vanessa (toim.): Sociology of personal life (Eija Sevón)

Juho Saari (toim.): Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta (Krista Rautio)

Nina Eliasoph: Making Volunteers. Civic Life after Welfare's End (Laura Lyytikäinen)

Anne Laiho & Tarita Ruoholinna (toim.): Terveysalan ammatit ja koulutus (Sirpa Mertala)

Natalie Reid: Getting Published in International Journals. Writing Strategies for European Social Scientists (Soili Peltola)

Tiedoksi

Vuonna 2011 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat

Sosiologipäivät 29.–30.3. 2012, Kuopio

 

Current Contents and English Summaries

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society