sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 2011

48. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Artikkelit

Melisa Stevanovic & Mikko Kahri:
Puheen musiikilliset piirteet ja sosiaalinen toiminta. Kohti prosodian sosiologiaa, 285
Outi Sirniö, Pekka Martikainen & Pasi Moisio:
Sulkeutuiko keskiluokka? Rekisteripohjainen tarkastelu sosiaalisesta liikkuvuudesta Suomessa 1985-2005, 309
Elina Ikävalko & Kristiina Brunila:
Tasa-arvosuunnittelu managerialistisen hallinnan tekniikkana, 323

Avauksia

Petri Ruuska:
Identiteetti-käsitteen kritiikki yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksessa, 338

Kirjat

Patric Aspers:
Markets (Paul Jonker-Hoffrén), 348
Michel Foucault:
Turvallisuus, alue, väestö (Anu Kantola), 350
Marja-Liisa Halko, Anne Mikkola ja Olli Ruuskanen (toim.):
Naiset, miehet ja talous (Raija Julkunen), 352
 
Riitta Jallinoja (toim.):
Vieras perheessä (Eriikka Oinonen), 354
Raija Julkunen:
Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit (Linda Hart), 356
Pauliina Kainulainen ja Yrjö Sepänmaa (toim.):
Ihmisten eläinkirja. Muuttuva eläinkulttuuri (Jere Nieminen), 358
Virpi Mäkinen ja Anne Birgitta Pessi (toim.):
Kerjääminen eilen ja tänään. Historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen (Tiina Seppälä), 360
Hanna Ojala:
Opiskelemassa tavallaan. Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa (Kirsti Lempiäinen), 362
Tuomo Peltonen:
Organisaatioteoria. Klassisesta jälkimoderniin (Ilkka Pirttilä), 364
Eetu Viren ja Jussi Vähämäki:
Perinnöttömien perinne (Pasi Pyöriä), 367
 
 

Tiedoksi

 
 
 
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2011, 369
Sosiologipäivät 2012, 372
Current Contents and English Summaries, 375
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society