sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 1. numero 2011

48. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Jarno Valkonen & Veera Kinnunen: Sosiologia-lehti – johtava sosiologinen julkaisukanava

Erikoisnumeron pääkirjoitus

Eeva Luhtakallio & Tuomas Ylä-Anttila: Teemana poliittinen ja moraalinen sosiologia

Artikkelit

Laurent Thévenot:Oikeutettavuuden rajat. Yhteiselämää koossapitävät sidokset ja niiden väärinkäyttö

Markku Lonkila: Yhteisyyden kieliopit helsinkiläisessä ja pietarilaisessa kaupunkiaktivismissa

Eeva Luhtakallio & Tuomas Ylä-Anttila: Julkisen oikeuttamisen analyysi sosiologisena tutkimusmenetelmänä

Suvi Huikuri: Kiista ilmastosta. Uuden ilmastosopimuksen oikeutukset Helsingin Sanomissa ja The Times of Indiassa vuosina 2005–2008

Kirjat

Luc Boltanski & Eve Chiapello: The New Spirit of Capitalism (Matias Laine)

Tuomas Ylä-Anttila: Politiikan paluu. Globalisaatioliike ja julkisuus (Olli Herranen)

Linjakumpu, Aini: Islamin globaalit verkostot (Karin Creutz-Kämppi)

Anu-Hanna Anttila, Ralf Kauranen, Olli Löytty, Mikko Pollari, Pekka Rantanen & Petri Ruuska: Kuriton kansa. Poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa (Pirjo Markkola)

Dave Elder-Vass: The causal power of social structures: emergence, structure and agency (Tuukka Kaidesoja)

Ilmo Massa (toim.): Vihreä Teoria (Tapio Litmanen)

Meri Koivusalo, Eeva Ollila & Anna Alanko (toim.): Kansalaisesta kuluttajaksi. Markkinat ja muutos terveydenhuollossa (Kai Eriksson)

Verner Møller, Mike McNamee & Paul Dimeo (toim.): Elite Sport, Doping and Public Health ja Thomas Murray, Karen Maschke & Angela Wasunna (toim.): Performance-Enhancing Technologies in Sports. Ethical, Conceptual, and Scientific Issues (Erkki Vettenniemi)

Tiedoksi

Current Contents and English Summaries

Vuonna 2010 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat

Sosiologipäivät 24.–25.3.2011, Tampere

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society