sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 2010

47. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Harri Sarpavaara:
Sosiologia 2009–2010

Artikkelit

Ari Jokinen, Eveliina Asikainen & Kirsi Mäkinen:
Kävelyhaastattelu tapaustutkimuksen menetelmänä, 255
Kauri Lindström, Johanna Nurmi, Atte Oksanen & Pekka Räsänen:
Jokelan ja Kauhajoen asukkaiden arviot koulusurmien yhteiskunnallisista syistä, 270
Tuomas Ylä-Anttila:
Pragmatistinen näkökulma yhteiskunnallisiin liikkeisiin, 266

Avauksia

Matti Alestalo:
Pohjoismainen malli ja Suomi, 300

Kirjat

Tim Ingold & Lee Vergunst (toim.):
Ways of Walking. Ethnography and Practice on Foot (Jarno Valkonen), 310
Giampietro Gobo:
Doing Ethnography (Antti Silvast), 312
Johanna Sumiala:
Median rituaalit. Johdatus media-antropologiaan (Minna Aslama), 314
 
Hans Joas & Wolfgang Knöbl:
Social Theory. Twenty Introductory Lectures (Jari Aro), 316
Suvi Keskinen, Salla Tuori, Sari Irni & Diana Mulinari (toim.):
Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region (Elina Valovirta), 318
Gerhard Meyer, Tobias Hayer & Mark Griffiths (toim.):
Problem Gambling in Europe. Challenges, Prevention, and Interventios (Johanna Järvinen-Tassopoulos), 320
Jean-Pascal Daloz:
The Sociology of Elite Distinction. From Theoretical to Comparative Perspectives (Semi Purhonen), 322

Tiedoksi

 
 
 
Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2010
Sosiologipäivät 24.3.–25.3.2011, 328
 
Current Contents and English Summaries, 322
 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society