sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 2010

47. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Artikkelit

Nina Kahma:
Keskiluokan valossa: Suomalaisten luokkasamastuminen empiirisessä tarkastelussa, 81
Nathan Lillie & Markku Sippola:
Edunvalvonnan ongelmat Olkiluoto 3 -rakennustyömaalla, 97
Kati Rantala:
Perheen sisäinen lähestymiskielto ja oikeus oikeuksiin, 121

Keskustelua

Anu-Hanna Anttila:
Vaihtoehtoja ajankäyttöaineistojen analyysiin, 129

Kirjat

Anna-Maija Castrén:
Onko perhettä eron jälkeen? Eroperhe, etäperhe, uusperhe (Kati Hämäläinen), 134
Tommi Hoikkala, Mikko Salosuo & Anni Ojajärvi:
Tunnetut sotilaat. Varusmiehen kokemus ja terveystaju (Minna Leinonen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta & Sannu Syrjä), 136
Slavoj Žižek:
Pehmeä vallankumous. Psykoanalyysi, taide, politiikka (Teemu Taira), 138
Erkki Kilpinen, Osmo Kivinen & Sami Pihlström (toim.):
Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä
(Ari Sutinen), 140
Sari Pietikäinen & Anne Mäntynen:
Kurssi kohti diskurssia (Pekka Pälli), 142
John Biggam:
Succeeding with your Master’s Dissertation. A step-by-step handbook (Kyösti Raunio), 144

Tiedoksi

Sosiologipäivät Jyväskylässä 19.-20.3.2010. Yleisesitelmät ja työryhmäkoosteet, 146
Current Contents and English Summaries, 171
 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society