sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 1. numero 2010

47. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Harri Sarpavaara & Pekka Rantanen:
Kotimaisen tiedejulkisuuden tulevaisuus, 1

Artikkelit

Tanja Hirschovits-Gerz & Anja Koski-Jännes:
Suomalaisten käsityksiä riippuvuuksista: Sukupuolen, iän sekä yhteiskunnallisen todellisuuden vaikutuksia mielikuviin, 3
Hanna Rautajoki:
Tietämisoikeudet televisiokeskustelun vuorovaikutuksessa: Asiantuntijareviirit poliittisella areenalla, 24
Nora Schuurman:
Eläinsuhde, tieto ja asiantuntijuus: Tapauksena hevosten pito, 41

Kirjat

David Harvey:
Uusliberalismin lyhyt historia (Pekka Räsänen), 57
Tuukka Tomperi (toim.):
Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta (Jorma Sipilä), 59
Pekka Sulkunen:
The Saturated Society. Governing Risk and Lifestyles in Consumer Culture (Klaus Mäkelä), 61
Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.):
En ole rasisti, mutta... Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä (Perttu Salmenhaara), 64
Hille Koskela:
Pelkokierre. Pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta (Kauri Lindström), 67
Seija Ridell, Päivi Kymäläinen & Timo Nyyssönen (toim.):
Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa. Tieteidenvälisiä otteita vallasta kaupunki-, media- ja virtuaalitiloissa. (Ismo Kantola), 69
Semi Purhonen, Tommi Hoikkala & J. P. Roos (toim):

Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluokkien tarina (Marjatta Marin), 72

Annemarie Mol:

The Logic of Care. Health and the Problem of Patient Choice (Riikka Homanen), 74

 

Tiedoksi

Current Contents and English Summaries, 77
Vuonna 2009 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat , 79
Sosiologipäivät 19.-20.3.2010, Jyväskylä, 80
 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society