sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 2009

46. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Artikkelit

Anssi Peräkylä:
Mieli sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, 251
Vienna Setälä:
Vastuulliset biokansalaiset ja kenttäasiantuntijat läskikapinassa, 269
Sami Ylistö:
Tavoiteteoreettinen elämänhallinta. Selvyyttä sekavaan käsitteistöön, 286

Virkaan

Terhi-Anna Wilska:
Sosiologiset vastakkainasettelut nyky-yhteiskunnassa, 300

Kirjat

Antti Eskola:
Mikä henki meitä kantaa? Katselen työni jälkiä (Matti Virtanen), 304
Mianna Meskus:
Elämän tiede. Tutkimus lääketieteellisestä teknologiasta (Jukka Syväterä), 306
Jussi Ojajärvi & Liisa Steinby (toim.):
Minä ja markkinavoimat: Yksilö, kulttuuri ja yhteiskunta uusliberalismin valtakaudella (Anu Raijas), 309
Hanna Ojala, Tarja Palmu & Jaana Saarinen (toim.):
Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa (Hanna Vilkka), 312
Helena Saarikoski:
Nuoren naisellisuuden koreografioita. Spice Girls fanit tyttöyden tekijöinä (Ismo Kantola), 314
Anu Suoranta:
Halvennettu työ. Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä (Merja Kinnunen), 316
Kevin Doogan:
New Capitalism? The Transformation of Work (Harri Melin), 318
Kathleen Valtonen:
Social Work and Migration. Immigrant and Refugee Settlement and Integration (Östen Wahlbeck), 320

Tiedoksi

Current Contents and English Summaries, 322

Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2009, 327
Sosiologipäivät 19.-20.3.2010, 328
Westermarck-muistoluento 18.11.2010: Sarah Blaffer Hrdy, 329
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society