sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 2009

46. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Artikkelit

Marja Alastalo:
Viranomaistiedosta tilastoksi – rekisteriperusteisen tilastojärjestelmän muodostaminen
Suomessa, 173
Kai Eriksson:
Osallistuva politiikka: Aktiivinen kansalaisuus ja itsepalveluyhteiskunta, 190
Elina Paju:
Kamera, kenttä ja etnografinen tieto – visuaalisen etnografian annista aineistontuotannolle, 210 

Virkaan

Pekka Räsänen:
Taloussosiologia ja muuttuva yhteiskunta, 224

Kirjat

Outi Fingerroos & Tuulikki Kurki:
Ääniä arkistosta. Haastattelut ja tulkinta (Ismo Björn & Pirjo Pöllänen), 228
Ilka Haarni & Lotta Hautamäki:
Ikääntyvät juomatavat. Elämänkokemus ja muuttuva suhde alkoholiin (Katariina Warpenius), 230
Markus Laine, Jarkko Bamberg & Pekka Jokinen (toim.):
Tapaustutkimuksen taito (Anu Järvensivu), 232
Matti Parjanen:
Marskin ritari Paavo Koli. Itseään käskenyt mies (Timo Toivonen), 234
Jacques Attali:
A Brief History of the Future (Paul-Erik Korvela), 236
Ian Hacking:
Mitä sosiaalinen konstruktionismi on? (Veli-Pekka Parkkinen), 238
Inge van Nieuwenhyuze:
Getting by in Europe's Urban Labour Markets. Senegambian Migrants' Strategies for Survival, Documentation and Mobility (Perttu Salmenhaara), 240
Karl Polanyi:
Suuri murros (Ilkka Kauppinen), 242

Tiedoksi

Current Contents and English Summaries, 244