sosiologia

2/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 2009

46. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Harri Sarpavaara :
Luokka - kuolleeksi julistetun paluu, 77

Artikkelit

Anu-Hanna Anttila:
Vapauden taimia? Työväenluokan tekeminen ja kokeminen 1900-luvun alun Suomessa, 79
Anu Katainen:
Keskiluokan valinta ja työväenluokan riippuvuus? Tupakoinnin perustelutavat toimihenkilöillä ja työntekijöillä, 96
Riikka Perälä:
Huumeidenkäyttäjien terveysneuvontakoulutukset liberaalina hallintakäytäntönä: etnografinen analyysi huumeongelmien uusista hallintastrategioista, 111 

Avauksia

Ari Antikainen:
Kasvatussosiologiasta paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti, 127

Keskustelua

Anssi Peräkylä:
Tiede, ei-tiede ja sosiologia, 134

Virkaan

Harri Melin:
Luokat ja yhteiskunnalliset jaot, 136

Kirjat

Pia Bäcklund:
Tietämisen politiikka. Kokemuksellinen tieto kunnan hallinnassa (Eeva Luhtakallio), 143
Kaarin Taipale:
Cities for Sale. How Economic Globalization Transforms the Local Public Sphere (Eeva Luhtakallio), 143
Timo Harrikari:
Riskillä merkityt. Lapset ja nuoret huolen ja puuttumisen politiikassa (Ella Sihvonen), 146
Marja-Liisa Honkasalo:
Reikä sydämessä. Sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa (Mikko J. Virtanen), 148
Turo-Kimmo Lehtonen:
Aineellinen yhteisö (Pekka Kuusela), 151
Esa Väliverronen:
Geenipuheen lupaus. Biotekniikan tarinat mediassa (Mianna Meskus), 153

Tiedoksi

Current Contents and English Summaries, 170

Sosiologipäivät Helsingissä 20.-21.2.2009, 155