sosiologia

2/09 kansikuva

Sosiologia 1. numero 2009

46. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Harri Sarpavaara :
Haluatko yleisön? Kirjoita Sosiologiaan, 1

Artikkelit

Ilpo Airio & Mikko Niemelä:
Perhetaustan yhteys aikuisiän köyhyyteen Suomessa 1995-2005, 3
Jani Kaisto, Miikka Pyykkönen & Jani Selin: Järjestys ja metodi. Työttömien pakkotöiden historia Suomessa foucaultlaisen tutkimusmenetelmien näkökulmasta, 20
Jukka Törrönen ja Antti Maunu:
Sosiaaliset emootiot juomisen säätelyssä. Analyysi nuorten aikuisten juomispäiväkirjoista, 35

Kirjat

Kirsti Ahlqvist, Anu Raijas, Adriaan Perrels, Jussi Simpura & Liisa Uusitalo (toim.):
Kulutuksen pitkä kaari. Niukkuudesta yksilöllisiin valintoihin (Semi Purhonen), 51
Mikko Jauho:
Kansanterveysongelman synty - tuberkuloosi ja terveyden hallinta Suomessa ennen toista maailmansotaa (Marjaana Niemi), 53
Raija Julkunen:
Uuden työn paradoksit . Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista (Ilkka Pirttilä), 55
Pauli Kettunen:
Globalisaatio ja kansallinen me (Mikko Pollari), 58
Timo Kopomaa, Lasse Peltonen & Tapio Litmanen (toim.):
Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta (Risto Haverinen), 60
Olli-Pekka Moisio (toim.):
Kätkettyjä hahmoja. Tekstejä Theodor W. Adornosta (Tomi Kiilakoski), 62
Kari Raivio, Jan Rydman ja Anssi Sinnemäki (toim.):

Rajalla: tiede rajojaan etsimässä (Olli Pyyhtinen), 64

Suvi Salmenniemi:
Democratization and Gender in Contemporary Russia (Pirjo Pöllänen), 67
Tarja Tolonen (toim.):
Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli (Liisa Lähteenmäki), 69

Tiedoksi

Current Contents and English Summaries, 71
Vuonna 2008 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat, 73
Sosiologipäivät 2009, 75