sosiologia

4/08 kansikuva

Sosiologia 4. numero 2008

45. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Anu-Hanna Anttila:
Asialliset jälkilöylyt, 285

Artikkelit

Riie Heikkilä:
Puhuva ryhmä. Esimerkkitapaus ryhmähaastattelun käytöstä sosiaalitieteellisessä tutkimusasetelmassa, 292
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Antti Kylänpää:
Luottamus, retoriikka ja tieteen rationaalisuus, 306
Saara Kanula:
Oireista elämänlaatuun – masennuksen markkinointi lääkäreille, 322

Avauksia

Turo-Kimmo Lehtonen & Markku Lonkila:
Laurent Thévenot ja yhteiselon oikeutukset, 342
Pekka Räsänen, Atte Oksanen, James Hawdon & John Ryan:
Paikallistason yhteisöllisyys massaväkivallan jälkeen Suomessa ja Yhdysvalloissa, 347

Kirjat

Johanna Kantola & Johanna Valenius (toim.):
Toinen maailmanpolitiikka. 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen (Kirsti Lempiäinen), 354
Kimmo Ketola, Ilkka Pyysiäinen & Tom Sjöblom (toim.):
Uskonto ja ihmismieli. Johdatus kognitiiviseen uskontotieteeseen (Tuomas Martikainen), 356
Jaakko Koivumäki:
Työyhteisöjen sosiaalinen pääoma. Tutkimus luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakentumisesta ja merkityksestä muuttuvissa valtion asiantuntijaorganisaatioissa (Tuomo Alasoini), 358
Jussi Parikka:
Digital Contagions. A Media Archaeology of Computer Worms and Viruses (Jukka Vuorinen), 360
Hans Joas:
Do We Need Religion? On the Experience of Self-Transcendence (Antti Gronow), 362
Stephen L. Morgan, David B. Grusky & Gary S. Fields:
Mobility and Inequality. Frontiers of Research in Sociology and Economics (Jani Erola), 364
Chris Shilling:
Changing Bodies. Habit, Crisis and Creativity (Antti Rannisto), 366
John Urry:
Mobilities (Sakari Taipale), 368
Loïc Wacquant:
Urban Outcasts. A Comparative Sociology of Advanced Marginality (Perttu Salmenhaara), 370

Tiedoksi

Current Contents and English Summaries, 372

Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2008, 374

Sosiologipäivät 2009, 377