sosiologia

3/08 kansikuva

Sosiologia 3. numero 2008

45. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Anu-Hanna Anttila:
Hinta, väline ja päämäärä, 201

Artikkelit

Hans Joas:
Kontingenssin aikakausi, 203
Päivi Pylkkänen:
Maaseutupolitiikan arviointikäytännöt hallintateknologiana, 213
Antti Tanskanen:
Modernia orjatyötä? Analyysi vuokratyön oikeudenmukaisuusongelmista, 233

Avauksia

Jan Löfström:
Koulun uusi yhteiskuntaoppi työkenttänä sosiologeille, 248

Keskustelua

Pirjo Nikander:
Ennakkosäätelyä vai tutkimusetiikan koulutusta?, 256
Kansainväliset ja kansalliset eettiset ohjeet, 259

Kirjat

Mika Elovaara:
Suicidal Alcoholics, Meterosexual Family Men and Other Heroes: Representations of Modern Athletic Hero (Erkki Vettenniemi), 263
Anne Maria Holli, Eeva Luhtakallio & Eeva Raevaara:
Sukupuolten valta/kunta. Politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa (Suvi Salmenniemi), 265
Jaana Vuori & Ritva Nätkin (toim.):
Perhetyön tieto (Anna Kokko), 267
Pasi Saukkonen:
Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa (Heikki Kerkkänen), 269
Eija Sevón & Marianne Notko:
Perhesuhteet puntarissa (Ella Sihvonen), 271
Tiina Tikka:
Taitavaksi hoitajaksi, arvostetuksi kasvattajaksi. Ammatillinen sosialisaatio perhepäivähoitajan työssä (Merja Kinnunen), 273
Sheldon Garon & Patricia L. Maclachlan (toim.):
The Ambivalent Consumer: Questioning Consumption in East Asia and the West (Pekka Räsänen), 275
Max Horkheimer & Theodor W. Adorno:
Valistuksen dialektiikka. Filosofisia sirpaleita (Rauno Huttunen), 277

Tiedoksi

Current Contents and English Summaries, 279

Sosiologipäivät 2009, 281

Westermarck-seura tiedottaa, 282