sosiologia

2/08 kansikuva

Sosiologia 2. numero 2008

45. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Anu-Hanna Anttila:
Muukalaisia itselleenkin, 89

Artikkelit

Mia Hakovirta:
Yksinhuoltajaäitien palkkatyövalinnat, 91
Suvi Salmenniemi:
Kansalaisyhteiskuntateoria ja postsosialismi, 104
Arto Selkälä:
Lomaketutkimuksen haasteet ja verkkolomakkeiden mahdollisuudet niihin vastaamisessa, 119

Avauksia

Arja Kuula:
Tarvitaanko tutkimusetiikan tarkistusta?, 135

Keskustelua

Jani Erola:
Tutkimusetiikkaa mutta ei sovinnaisuudentavoittelua, 143
Klaus Mäkelä:
Moraalihallinnon ongelmia, 146
Anna Rastas:
Antirasistinen tutkimusagenda – etiikkaa vai politiikkaa?, 143
Östen Wahlbeck:
Eettiset kysymykset vähemmistöjen tutkimuksessa, 154
Katariina Warpenius:
Pyhittääkö päämäärä keinot arviointitutkimuksessa?, 157

Kirjat

Ilmo Massa & Sanna Ahonen (toim.):
Arkielämän ympäristöpolitiikka (Annamari Konttinen) 161
Leena-Maija Rossi & Anita Seppä (toim.):
Paaluraudoista kotkansuojeluun. Suomalainen metsästyspolitiikka 1865–1993 (Pertti Rannikko), 64
Teemu Taira:
Työkulttuurin arvomuutos työttömien kerronnassa (Jani Kaisto) 165
Mark Johnson:
The Meaning of the Body. Aesthetics of Human Understanding (Antti Rannisto) 167
Doreen Massey:
Samanaikainen tila (Anssi Paasi) 170
John Smith & Chris Jenks:
John Smith & Chris Jenks: Qualitative Complexity: Ecology, cognitive processes and the re-emergence of structures in post-humanist social theory (Mikko J. Virtanen) 172

Tiedoksi

Sosiologipäivät 2008: Yleisluentojen ja työryhmien koosteet, 174

Current Contents and English Summaries, 197