sosiologia

1/08 kansikuva

Sosiologia 1. numero 2008

45. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Anu-Hanna Anttila:
Luokkaretki, 1

Artikkelit

Johanna Kallio:
Kansalaisten asennoituminen hyvinvointivaltion uudelleenmuotoiluun, 3
Pekka Rantanen & Jarno Valkonen:
Pieni genealoginen tapahtuma. Tapaustutkimus ulkomaalaisten luonnonmarjapoiminnasta Suomessa, 21
Hannu Ruonavaara:
Mekanismeilla selittäminen, 37

Avauksia

Heikki Kerkkänen:
Sosiologian opetusviroissa tapahtuneet muutokset vuosina 1997–2007, 52

Kirjat

Pekka Hämäläinen (toim.):
When Disease makes history. Epidemics and great historical turning points (Mikko Jauho), 62
Pirjo Ilvesviita:
Paaluraudoista kotkansuojeluun. Suomalainen metsästyspolitiikka 1865–1993 (Pertti Rannikko), 64
Leevi Karsikas:
Metsästyksen ongelmapuhe (Pertti Rannikko), 64
Pertti Jokivuori & Risto Hietala:
Määrällisiä tarinoita – monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta (Veli-Matti Salminen), 66
Johanna Järvinen-Tassopoulos:
Suomalaisena naisena Kreikassa (Heli Hyvönen), 68
Taina Kinnunen & Anne Puuronen (toim.):
Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat(Hanna Vilkka), 70
Juhani Koponen, Jari Lanki & Anna Kervinen:
Kehitysmaatutkimus. Johdatus perusteisiin (Kuutti Koski), 72
Sirpa Lappalainen, Pirkko Hynninen, Tarja Kankkunen, Elina Lahelma & Tarja Tolonen (toim.):
Etnografia metodologiana. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus (Elina Paju), 74
Benedict Anderson:
Kuvitellut yhteisöt (Tapani Kaakkuriniemi), 76
David Held & Anthony McGrew:
Globalization/ Anti-Globalization: Beyond the Great Divide (Suvi Ervamaa), 78
David Held & Anthony McGrew:
David Held & Anthony McGrew: Globalisaatio – puolesta ja vastaan (Suvi Ervamaa), 78
David Jenemann:
Adorno in America (Olli-Pekka Moisio), 80

Tiedoksi

Vuonna 2007 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat, 83

Current Contents and English Summaries, 85

Sosiologipäivät 2008, 87