sosiologia

4/07 kansikuva

Sosiologia 4. numero 2007

44. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Anu-Hanna Anttila:
Ruumiista sanaksi, sanasta lihaksi, 277

Artikkelit

Helena Hirvonen:
Biologinen sosiaalisen mallina. Valintoja uuden hedelmöityshoitolain kentällä, 279
Riikka Homanen:
Yksilösubjektin ruumiillisuus ensiraskaudessa, 297
Kim Kullman:
Skejtande, kropslighet och kollektivitet, 314

Keskustelua

Markus Jäntti:
Murtuiko älykkyyden tabu?, 327

Virkaan

Merja Kinnunen:
Sosiaalinen, talous ja yhteiskunta, 332
Susan Sundback:
Stabilitet och förändring i sociologin, 336

Kirjat

Jutta Ahlbeck-Rehn:
Diagnostisering och disciplinering. Medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne på Själö hospital 1889–1944 (Mianna Meskus), 342
Kai Alhanen:
Käytännöt ja ajattelu Michel Foucault’n filosofiassa (Olli Pyyhtinen), 344
Anu-Hanna Anttila:
Loma tehtaan varjossa. Teollisuustyöväestön loma- ja vapaa-ajan moraalisäätely Suomessa 1930–1960-luvuilla (Riikka Homanen), 346
Leena Haanpää:
The Colour Green – A Structural Approach to the Environment and Consumption (Pekka Jokinen), 348
Mari Käyhkö:
Siivoojaksi oppimassa: etnografi nen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa (Elina Lahelma), 350
Hanna Vilkka:
Keho. Omaa sukupuolta koskevan tiedon ja ymmärryksen muotoutumisen perusta transsukupuolisilla (Jan Wickman), 352
Judith Butler:
Hankala sukupuoli (Elina Oinas), 354
Geoffrey Hodgson:
Economics in the Shadows of Darwin and Marx. Essays on Institutional and Evolutionary Themes (Antti Gronow), 356
Jonathan H. Turner & Jan E. Stets:
The Sociology of Emotions (Juha Klemelä), 358

Tiedoksi

Current Contents and English Summaries, 360

Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2007, 362

Sosiologipäivät 2008, 365

Kulttuurin tutkimuksen kesäkoulu, 367