sosiologia

2/07 kansikuva

Sosiologia 2. numero 2007

44. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Anu-Hanna Anttila:
Yleisö määrää, 77

Artikkelit

Tuukka Kaidesoja:
Sosiaalisen rakenteen käsite Roy Bhaskarin kriittisessä realismissa, 79
Osmo Kivinen & Tero Piiroinen:
Yhteiskuntametafysiikasta sosiaalisen elämän tutkimukseen – luonnos evolutionaaris-pragmatistiseksi toimijan näkökulmaksi, 95
Kirsti Lempiäinen:
Sukupuolinen toimija: kysymys olemuksesta, roolista ja tavasta, 109

Avauksia

Juho Härkönen:
Julkinen sosiologia – kompastuskiviä ja mahdollisuuksia, 121
Rosemary Crompton:
Naisten (osittaisen) emansipaation seuraukset: sukupuolten ja yhteiskuntaluokkien välisen epätasa-arvon pysyvyys, 126

Keskustelua

Anna-Maija Lehto:
Naisten työllisyyden nousun vaikutukset tasa-arvoon, 138
Jouko Nätti:
Naisten työssäkäynti, eriarvoisuus ja Suomi, 140

Kirjat

Kaj Ilmonen:
Johan on markkinat. Kulutuksen sosiologista tarkastelua (Pekka Räsänen), 143
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Kaisa Heinlahti:
Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfi losofi a (Matti Luokkanen), 145
Pertti Lappalainen:
Verkolla valtaa: Internet ja poliittisen kansalaistoiminnan näkymät (Kari A. Hintikka), 147
Bruno Latour:
Emme ole koskaan olleet moderneja (Jani Kolehmainen), 149
Mats Nylund, Seppo Laakso & Sanna Ojajärvi (toim.):
Urheilu, maine ja raha. Tutkimuksia vuoden 2005 yleisurheilun MM-kisoista (Pasi Koski), 151
Matti Peltonen:
Lukkari Saxbergin rikos ja herännäispappilan etiikka. Mikrohistoriallinen tutkimus 1800-luvun puolivälin Keuruulta (Marja Andersson), 153
Kristina Rolin, Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Elina Henttonen (toim.):
Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia (Seppo Poutanen), 156
Sulkunen, Pekka & Rantala, Kati (toim.):
Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia (Helena Hirvonen), 158
Teemu Taira:
Notkea uskonto (Ismo Kantola), 160

Tiedoksi

Sosiologipäivät 2007: Yleisluentojen ja työryhmien koosteet, 162

Current Contents and English Summaries, 186