sosiologia

3/06 kansikuva

Sosiologia 1. numero 2007

44. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Anu-Hanna Anttila:
Rajanvetoja, 1

Artikkelit

Kaj Ilmonen:
Suomalaiset yhdistykset ja luottamus vuosituhannen vaihteessa, 3
Päivi Kivelä, Jani Kolehmainen ja Martti Siisiäinen:
Työllisyysprojekti toimijaverkkona, 19
Tiina Valkendorff:
Syömishäiriöt keskustelupalstalla - pyhän ja profaanin tulkintoja, 35

Avauksia

Arttu Saarinen:
Suomalainen soiaalipolitiikka ja sosiologia empiirisinä oppialoina, 48

Keskustelua

Ilkka Pirttilä:
Miksi kaksin kaunihimpi - pariarviointini perusteista, 52

Kirjat

Jari Heinonen:
Työläismies ahdingossa (Liisa Lähteenmäki), 53
Risto Heiskala & Eeva Luhtakallio (toim.):
Uusi Jako. Miten Suomesta tuli kilpailukyky-yhteiskunta (Mikko Jakonen), 55
Raija Julkunen:
Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu (Briitta Koskiaho), 57
Kirsi Pauliina Kallio:
Lasten poliittisuus ja lapsuuden synty. Keho lapsuuden rajankäynnin tilana (Sami Moisio), 59
Jussi K. Niemelä & Osmo Tammisalo:
Keisarinnan uudet (v)aatteet (Jukka Hankamäki), 62
Juho Saari (toim.):
Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historian tutkimukseen (Johanna Rainio-Niemi), 64
Akseli Virtanen:
Biopoliittisen talouden kritiikki (Jukka Peltokoski), 66
Christian Marazzi:
Uudesta taloudesta sotatalouteen (Heidi Hirsto), 68

Tiedoksi

Vuonna 2006 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat, 70

Current Contents and English Summaries, 72

Sosiologipäivät 2007, 74

Kasvatuksen historian päivät 2007, 75