sosiologia

3/05 kansikuva

Sosiologia 3. numero 2005

42. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Artikkelit

Eeva Luhtakallio:
Kehysanalyysi mediakuvien sukupuolirepresentaatioiden tutkimuksessa, 189
Harri Sarpavaara:
Voima ja huolenpito tv-mainonnan sukupuolikuvastossa, 207
Ville Siivonen:
Rakenteellisen sosiaalisen pääoman tasapainomalli, 222

Keskustelua

Yrjö-Paavo Häyrynen:
Barbaria ja yliopistojen uudistus, 234
Vesa Puuronen:
Jatkoa keskustelulle sosiologiasta, 236
Pertti Töttö:
Mikä oli maali?, 239

Kirjat

Tarja Hilden-Paajanen:
Pahojen poikien piiri (Matti Tolvanen), 240
Jani Erola & Terhi-Anna Wilska (toim.):
Yhteiskunnan moottori vai kivireki? (Semi Purhonen), 242
Lea Henriksson & Sirpa Wrede (toim.):
Hyvinvointityön ammatit (Susan Eriksson-Piela), 244
Marja-Liisa Honkasalo, Terhi Utriainen & Anna Leppo (toim.):
Arki satuttaa (Eeva Jokinen), 246
Riitta Högbacka:
Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla (Silva Tedre), 248
Ari Aukusti Lehtinen, Jacob Donner-Amnell & Bjørnar Saether (toim.):
Politics of Forest;
Ari Lehtinen & Pertti Rannikko (toim.):
Leipäpuusta arvopaperia (Jarno Valkonen), 250
Keijo Rahkonen (toim.):
Sosiologisia nykykeskusteluja (Mikko Saastamoinen), 252
Kirsi Saarikangas, Pasi Mäenpää & Minna Sarantola-Weiss (toim.):
Suomen kulttuurihistoria 4: Koti, kylä, kaupunki (Henna Mikkola), 254
Petri Saarikoski:
Koneen lumo (Virve Peteri), 256
Eero Tarasti:
Arvot ja merkit (Harri Sarpavaara), 258
Richard Sennett:
Kunnioitus eriarvoisuuden maailmassa (Leena Eräsaari), 260
Georg Simmel:
Suurkaupunki ja moderni elämä (Olli Pyyhtinen), 262
Uwe Flick, Ernst von Kardorff & Ines Steinke (toim.):
A Companion to Qualitative Research (Jaana Vuori), 265
David Francis & Stephen Hester:
An Invitation to Ethnomethodology (Johanna Ruusuvuori), 267

Tiedoksi

Current Contents & English Summaries, 269