sosiologia

1/05 kansikuva

Sosiologia 1. numero 2005

42. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Kimmo Jokinen:
Keskustelun aika?, 1

Artikkelit

Markus Jokela:
Geenit jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa, 4
Pekka Räsänen:
Tieto- ja viihdekulutuksen muotoutuminen eri väestöryhmissä, 19
Christoffer Tigerstedt & Jukka Törrönen:
Muuttuvatko suomalaisten juomatavat? Kulttuurisen lähestymistavan jäljillä, 35

Keskustelupuheenvuorot

Vesa Puuronen:
Suomalaisen sosiologian paradigmoja 1960-luvulta nykypäivään, 50

Kirjat

Päivi Harinen (toim.)
Kamppailuja jäsenyyksistä (Pirjo Pöllänen), 63
Matti Hyvärinen, Jussi Kurunmäki, Kari Palonen, Tuija Pulkkinen & Henrik Stenius (toim.)
Käsitteet liikkeessä (Risto Eräsaari), 65
Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (toim.)
Puhua vastaan ja vaieta (Susan Eriksson-Piela), 68
Harri Jokiranta:
Se on miehen elämää (Sirpa Varis), 70
Jukka Lehtonen:
Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa (Marjo Vuorikoski), 72
Helena Miettinen:
Menetetyt kodit, elämät ja unelmat (Markku Kivinen), 74
Harri Sarpavaara:
Ruumiillisuus ja mainonta (Sanna Kivimäki), 77
Ossi Viita:
Hymyilevä Hannes (Jari Eskola), 78
Andrew Abbott:
Time Matters (Matti Lindberg), 80
Frank Furedi:
Therapy Culture (Jaana Maksimainen), 82
Matthias Gross:
Inventing Nature (Timo Järvikoski), 84
Paul ten Have:
Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology (Esa Lehtinen), 86

Tiedoksi

Vuonna 2004 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat, 88

Current Contents & English Summaries, 90

Sosiologipäivät 2005, 92