sosiologia

Sosiologia 4. numero 2004

41. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Merja Kinnunen:
Barbarian uhka, 277

Artikkelit

Anu-Hanna Anttila:
”Vapauteen, luontoon, aurinkoon on päästävä!” Lomapropagandaa työväestölle 1940-luvun lyhytelokuvissa, 280
Matti Hyvärinen:
Eletty ja kerrottu kertomus, 297
Saara Kupsala & Salla Tuomivaara:
Sosiologinen eläintutkimus – eläinten yhteiskunnallinen merkitys sosiologian tutkimuskohteena, 310
Jukka Törrönen & Antti Maunu:
Ravintola, sosiaalisuus ja kulttuuriset eronteot, 322

Westermarck-seura

Kirsti Suolinna & Olli Lagerspetz:
Westermarck-seura ja modernin sosiologian vakiintuminen Suomessa, 337

Kirjat

Jatta Herranen:
Ammattikorkeakoulu diskursiivisena tilana (Pasi Tulkki), 348
Ismo Kantola & Keijo Koskinen & Pekka Räsänen (toim.):
Sosiologisia karttalehtiä;
Harri Melin & Jouko Nikula (toim.):
Yhteiskunnallinen muutos (Juho Saari), 351
Ilkka Kauppinen (toim.):
Moraalitalous (Heikki Lehtonen), 353
Nando Malmelin:
Mainonnan lukutaito (Harri Sarpavaara), 355
Teija Mikkola:
Muuttuvat arvot ja uusi keskiluokka (Harri Melin), 357
Klaus Mäkelä & Ilkka Taipale (toim.):
K. J. Lång (Kati Rantala), 359
Hannele Palukka:
Johtotähdet;
Leena Treuthardt:
Tulosohjauksen yhteiskunnallisuus Jyväskylän yliopistossa (Ilkka Pirttilä), 361
Kimmo Saaristo (toim.):
Hyvää pahaa rock ’n’ roll;
Urpo Kovala ja Tuija Saresma (toim.):
Kulttikirja (Ismo Kantola), 364
Jaakko Suominen:
Koneen kokemus (Virve Peteri), 366
Jarno Valkonen:
Lapin luontopolitiikka (Yrjö Haila), 369
Vivien Burr:
Ihminen sosiaalipsykologiassa (Anja Koski-Jännes), 371
Jack Barbalet (toim.):
Emotions and Sociology (Juha Klemelä), 374
David Muggleton & Rupert Weinzierl:
The Post-Subcultures Reader (Pauliina Seppälä), 377

Tiedoksi

Sosiologia-lehden sisällysluettelo 2004, 379

Current Contents & English Summaries, 382

Sosiologipäivät Joensuussa 1.–2.4.2005, 385