sosiologia

Sosiologia 1. numero 2004

41. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Artikkelit

Arja Haapakorpi:
Hallinnointi ja sen rajat – työnorganisointi uusmediayrityksessä, 1
Suvi Nieminen & Lea Henriksson & Sirpa Wrede:
Periferian isännistä terveyspoliittisiksi toimijoiksi: kunnallismieskasvatus osana maaseudun kansanterveystyön rakentamista, 14
Atte Oksanen & Jussi Turtiainen:
Kirjailtu elämä. Tatuoinnit ruumiillistuvan yhteiskunnan minuusproblematiikkana, 28

Keskustelua

J P Roos:
Geenit vai yhteiskunta selittäjinä, 42
Pertti Suhonen:
Vielä Myyrmannin räjähdyksen selittämisestä, 43

Kirjat

Sinikka Aapola & Mervi Kaarninen (toim.):
Nuoruuden vuosisata;
Matti Peltonen & Vesa Kurkela & Visa Heinonen (toim.):
Arkinen kumous (Marja Andersson), 45
Susan Eriksson-Piela:
Tunnetta, tietoa vai hierarkiaa? Sairaanhoidon moninainen ammatillisuus (Lea Henriksson), 48
Antti Eskola:
Tiedän ja uskon (Matti Virtanen), 50
Jaakko Kiander & Henrik Lönnqvist:
Hyvinvointivaltio ja talouskasvu (Hannu Uusitalo), 52
Pekka Kuusela & Mikko Saastamoinen (toim.):
Polis ja kosmos. Kulttuurisen globalisaation suuntia (Petri Ruuska), 54
Kirsi Lallukka:
Lapsuusikä ja ikä lapsuudessa (Harriet Strandell), 56
Leena-Maija Rossi:
Heterotehdas (Harri Sarpavaara), 58
Petri Ruuskanen:
Verkostotalous ja luottamus (Raimo Blom), 60
Pekka Valtonen:
The Politics of Agrarian Transformation in Mexico (Anja Nygren), 62
Barbara Ehrenreich & Arlie Russell Hochschild (toim.):
Global Woman (Hannu Sirkkilä), 64
Mikko Kautto & Johan Fritzell & Bjørn Hvinden & Jon Kvist & Hannu Uusitalo (toim.):
Nordic Welfare States in the European Context (Pekka Kosonen), 66
Esteban Rodríguez-Ocaña (toim.):
The Politics of the Healthy Life (Riitta Oittinen), 68

Tiedoksi

Vuonna 2003 Suomessa ilmestyneet sosiologian alaan kuuluvat väitöskirjat, 70

Current Contents & English Summaries, 72

Sosiologipäivät 2004, 74