sosiologia

Sosiologia 1. numero 2002

39. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Risto Heiskala:
Sosiologian julkisuus, 1

Artikkelit

Semi Purhonen:
Sukupolvikäsitteen kolme ulottuvuutta - Diskursiivisen dimension merkitys sukupolvitietoisuuden rakentumisessa, 4
Anssi Peräkylä, Esa Lehtinen, Pirjo Lindfors, Pirjo Nikander, Johanna Ruusuvuori & Liisa Tiittula:
Sosiaalisen suhteen rakentuminen vuorovaikutuksessa: Erään puhelinkeskustelun analyysi, 18
Ritva Engeström:
Toiminta merkityksen tutkimuksessa: Laadullisen analyysin metodologista tarkastelua , 33

Sosiologia nyt: Mitä pitäisi tutkia?

Pirkkoliisa Ahponen:
Päteviä vastauksia avoimiin kysymyksiin, 46
Pertti Alasuutari:
Vieläkö tarvitaan kriittistä sosiologiaa?, 47
Antti Eskola:
Keksintöjä. Uutisia. Räjäytyspanoksia. Sosiologiassako?, 49
Tuula Gordon:
Erot ja yhteisyys, 51
Marja Järvelä:
Makroskoopissa todennäköinen yhteiskunta, 53
Anja Koski-Jännes:
Mitä sosiaalipsykologien tulisi tutkia ja miksi?, 54
Anne Kovalainen:
Globaalin sosiologian itsereflektio?, 56
Arto Noro:
Pidetään kiinni sosiologiasta vaikkei sitä niin olisikaan!, 57
Anssi Peräkylä:
Emootiot vuorovaikutusprosessissa, 59
Seppo Raiski:
Titanicin kansituolit ja runkovaurion mahdollisuus, 61
Timo Toivonen:
Minkälaista sosiologia voisi olla?, 62

Kirjat

Merja Kinnunen:
Luokiteltu sukupuoli (Pirjo Markkola), 65
Jukka Törrönen:
Juomisen vapaus ja vastuu (Pekka Rantanen), 66
Aaro Ollikainen:
The Single Market for Education and National Educational Policy (Karoliina Snell), 68
Kati Rantala:
"Ite pitää keksii se juttu": Tutkimus kuvataidekasvatuksen ja kasvatettavan kohtaamisesta (Pertti Alasuutari), 70
Timo Metsä-Tokila:
Koulussa ja kentällä (Jari Eskola), 71
Mikko Innanen:
Isyys ja äitiys nuorten kertomana (Marko Raitanen), 73
Janne Seppänen:
Katseen voima (Eeva Luhtakallio), 75
Sara Heinämaa & Johanna Oksala (toim.):
Rakkaudesta toiseen (Atte Oksanen), 77
Manuel Castells:
The Internet Galaxy (Antti Kasvio), 78
Oleg N. Yanitsky:
Russian Greens in a Risk Society (Timo P. Karjalainen), 80
Ronald Weitzer (toim.):
Sex for Sale (Pauliina Raento), 82

Tiedoksi

Current Contents & English Summaries, 84