sosiologia

Sosiologia 4. numero 2001

38. vuosikerta

Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift


Artikkelit

Osmo Kivinen & Pekka Ristelä:
Pragmatistisia näkökulmia tiedonhankintaan ja toimintaan. Metodologinen relationalismi käytännön toiminnassa, 249
Kimmo Kevätsalo:
Sitoutuminen johtoon ja ay-liikkeeseen informationaalisen ajan työorganisaatioissa, 260
Ralf Lillbacka:
Den sociala desorganisationsteorin prövad - är destruktivt avvikande beteende vanligare i språkligt heterogena kommuner?, 274
Mianna Meskus:
Sikiönlähdettämisen alakulttuuri 1900-luvun alun Suomessa, 287

Kirjat

Matti Virtanen:
Fennomanian perilliset. Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka (Risto Alapuro), 300
Anna-Maija Castrén:
Perhe ja työ Helsingissä ja Pietarissa & Jeremy Smith (toim.): Beyond the Limits. The Concept of Space in Russian History and Culture (Simo Mannila), 302
Karin Filander:
Kehittämistyö murroksessa. Sitoutuminen, sopeutuminen ja vastarinta julkisella sektorilla 1990-luvulla
Eija Oaso, Jorma Mäkitalo & Juhani Palonen (toim.):
Viimeinen tykykirja? (Ilkka Pirttilä), 304
Ritva Engeström:
Toiminnan moniäänisyys. Tutkimus lääkärinvastaanottojen keskusteluista (Johanna Ruusuvuori), 306 Antti Teittinen: Miten tutkia vammaisuutta yhteiskunnallisena kysymyksenä (Susanna Nouko-Juvonen), 308
Susanna Nouko-Juvonen:
Kehitysvammapalvelut ja muutoksen vuosikymmen (Antti Teittinen), 310
Pertti Töttö:
Pirullisen positivismin paluu (Suvi Ronkainen), 312
Mika Pantzar:
Tulevaisuuden koti. Arjen tarpeita keksimässä (Turo-Kimmo Lehtonen), 314
Tarmo Lemola:
Näkökulmia teknologiaan (Antti Pelkonen) , 316 Yrjö Haila & Pekka Jokinen (toim.): Ympäristöpolitiikka. Mikä ympäristö, kenen politiikka (Jarno Valkonen), 318
Gøsta Esping-Andersen:
Social Foundations of Postindustrial Societies (Juho Härkönen), 320
Oliver Bennett:
Cultural Pessimism. Narratives of Decline in the Postmodern World (Risto Eräsaari), 322
William M. Newman & Peter L. Halvorson:
Atlas of American Religion. The Denominational Era, 1776-1990 (Pauliina Raento), 323

Tiedoksi

Sosiologipäivät 2002, 326

Sosiologia-lehti - vuoden 2001 sisällysluettelo, 328

Current Contents & English Summaries, 331