sosiologia

Sosiologia 3. numero 2001

38. vuosikerta

Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift


Artikkelit

Antti Pelkonen:
Yliopistot ja innovaatiopolitiikan haasteet, 161
Jani Erola:
Maksuhäiriöisyys ja luottamusrakenteiden kriisi sosiaalisessa toiminnassa, 174
Katja Yesilova:
Sukupuolittunut seksuaalikasvatus, 192
Jukka Törrönen:
Haastatteleminen virikkeillä: virike johtolankana, pienoismaailmana ja/tai provosoijana, 205

Kirjat

Taina Kinnunen:
Pyhät bodarit. Yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa (Jari Eskola & Nina Lahtinen), 218
Raimo Blom (toim.):
Mikä Suomessa muuttui? Sosiologinen kuva 1990-luvusta (Jouko Nätti), 220
Eija Nurminen (toim.):
Sosiaalipolitiikan lukemisto (Harri Melin), 222
Risto Heiskala:
Toiminta, tapa ja rakenne. Kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntateoriassa (Seppo Raiski), 224
Jaana Airaksinen ja Tuula Ripatti (toim.):
Rotunaisia ja feministejä. Nais- ja kehitystutkimuksen risteyskohtia (Anu Hirsiaho), 226
Ilka Kangas, Sakari Karvonen & Annika Lillrank (toim.):
Terveyssosiologian suuntauksia (Tiina Hautamäki), 228
Reijo Miettinen, Janne Lehenkari, Mervi Hasu & Jukka Hyvönen:
Osaaminen ja uuden luominen innovaatioverkoissa. Tutkimus kuudesta suomalaisesta innovaatiosta (Tuomo Alasoini), 230
Janne Kivivuori:
Psykokirkko. Psykokulttuuri, uskonto ja moderni yhteiskunta (Jouko Sihvo), 232
Robert D. Putnam:
Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community (Petri Ruuskanen), 233
Georg Simmel:
Pieni sosiologia & Rahan filosofia (Jakke Holvas) , 236
Harriet Bradley, Mark Erickson, Carol Stephenson & Steve Williams:
Myths at Work (Raija Julkunen), 238
Kenneth J. Gergen:
An Invitation to Social Construction (Pekka Kuusela), 240

Tiedoksi

Current Contents & English Summaries, 243