sosiologia

38. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Artikkelit

Matti Virtanen:
Laadulliset lähteet ja niiden edustavuus, 81
Pekka Rantanen:
Sääty-yhteiskunta ja suomalaisuus sanomalehtien muotipuheessa 1800-luvun lopulla, 93
Kalle Toiskallio:
Miten liikenteessä liikkujat arvioivat toisiaan – makukamppailua normaalista, 104

Keskustelua

Timo Toivonen
Vielä Turo-Kimmo Lehtoselle, 117
Eeva Jokinen
Mitä metaforat suovat?, 117
Antti Honkanen
Ikuinen kiistakysymys:
sosiaalisen todellisuuden luonne, 118
Jari Eskola
Triangulaation tulosta Suomeen, 119

Kirjat

Arja Kurvinen:
Tilinteon aika. Tutkimus pankista työnsä menettävien naisten identiteettien uudelleen arvioinneista (Päivi Korvajärvi), 120
Kimmo Saaristo:
Avoin asiantuntijuus. Ympäristökysymys ja monimuotoinen ekspertiisi (Juha Kaskinen), 122
Jyrki Smolander:
Suomalainen oikeisto ja ’kansankoti’. Kansallisen kokoomuksen suhtautuminen pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin jälleenrakennuskaudelta konsensusajan alkuun (Timo Kyntäjä), 125
Anneli Anttonen, Kirsti Lempiäinen & Marianne Liljeström (toim.):
Feministejä – Aikamme ajattelijoita (Sari Charpentier), 127
Merja Kinnunen ja Olli Löytty (toim.)
Iso Gee – gradua ei jätetä! (Minna Mäki-Heikkilä, Laura Kopu & Jukka Vuorinen), 129
Pauli Niemelä & Anja Riitta Lahikainen (toim.):
Inhimillinen turvallisuus (Ilkka Pirttilä), 131
Stuart Hall:
Identiteetti (Jarno Valkonen), 133
McCarthy, E. Doyle:
Knowledge as Culture. The New Sociology of Knowledge (Jukka Laari), 135
Östen Wahlbeck:
Kurdish Diasporas: A Comparative Study of Kurdish Refugee Communities (Laura Huttunen), 138

Tiedoksi

Sosiologipäivät 2001: Arjen kuvat, sosiologian sanat. Yleisluentojen ja työryhmien koosteet, 141

Current Contents & English Summaries 141