sosiologia

Sosiologia 3. numero 2000

37. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Artikkelit

Jukka Gronow:
Tupakointi, teknologian riskit ja tieteen legitiimisyys, 209
Pasi Moisio:
Kasautuvatko sosiaalisen syrjäytymisen muodot EU-maissa?, 216
Pekka Räsänen:
Kulutusvalintojen postmodernit piirteet ja rakenteelliset reunaehdot, 228
Jukka Törrönen:
Subjektiaseman käsite empiirisessä sosiaalitutkimuksessa, 243

Keskustelua

Jorma Sipilä:
Kiitokset Kettil Bruun -palkinnosta, 256
Kari Nyyssölä:
Koulutuksellisen tasa-arvomittarin ongelmat, 257
Sakari Ahola:
Vastine Määtälle, 258

Kirjat

Suvi Ronkainen:
Ajan ja paikan merkitsemät. Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus (Mirja Liikkanen), 260
Arja Kuula:
Toimintatutkimus (Keijo Räsänen), 263
Riitta Seppänen-Järvelä:
Luottamus prosessiin (Keijo Räsänen), 263
Jari Aro:
Sosiologia ja kielenkäyttö. Retoriikka, narratiivi, metafora (Matti Hyvärinen), 264
David Silverman:
Doing Qualitative Research. A Practical Handbook (Ilkka Arminen), 266
Sari Näre (toim.):
Tunteiden sosiologiaa I: Elämyksiä ja läheisyyttä. & Tunteiden sosiologiaa II: Historiaa ja säätelyä (Hannele Forsberg), 269
Irma Sulkunen:
Liisa Eerikintytär ja hurmosliikkeet 1700-1800-luvulla (Riitta Oittinen), 272
Tarja Ladonlahti, Aimo Naukkarinen & Simo Vehmas (toim.):
Poikkeava vai erityinen? Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet (Susanna Nouko-Juvonen), 274
Andrew C. Sparkes & Martti Silvennoinen (toim.):
Talking Bodies. Men's Narratives of the Body and Sport (Arto Jokinen), 276
Chris Rojek & John Urry (toim.):
Touring Cultures. Transformations of Travel and Theory (Antti Honkanen), 278
Harri Veivo & Tomi Huttunen:
Semiotiikka. Merkeistä mieleen ja kulttuuriin (Risto Heiskala), 280

Tiedoksi

Westermarck-seuran juhlaseminaari 282

Current Contents & English Summaries 286