sosiologia

Sosiologia 1. numero 2000

37. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Artikkelit

Riitta Lavikka:
Palvelukseen halutaan 'hyvä tyyppi'; eli osaaminen perinteisessä teollisuudessa, 1
Tommi Inkinen:
Sähköinen tila - substituutti todellisuudelle? Esimerkkinä Olkiluodon virtuaaliydinvoimala, 18
Timo Peuhkuri:
Tiedon rooli ympäristökonfliktissa. Keskustelu Saaristomeren rehevöitymisestä ja kalankasvatuksesta, 30
Timo Toivoneni:
Tulojen ja kohortin vaikutus turismikulutukseen laman aikana, 48

Keskustelua

Ilpo Helén:
Pelon sota ja sosiologia, 60
Osmo Kivinen, Sakari Ahola & Juha Hedman:
Korkeakoulutukseen osallistumisen erot ja tasa-arvo, 61
Ari Antikainen:
Tulokset ovat selkeät, mutta mitkä ovat tulkinnat?, 64
Osmo Kivinen, Sakari Ahola &Juha Hedman:
Loppukommentti, 65
Ari Antikainen:
Kommentti loppukommenttiin, 65

Kirjat

Taina Rajanti:
Kaupunki on ihmisen koti (Leena Eräsaari), 67
Ilkka Arminen:
Therapeutic Interaction. A Study of Mutual Help in the Meetings of Alcoholics Anonymous (Johanna Ruusuvuori), 70
Erkki Karvonen:
Elämää mielikuvayhteiskunnassa. Imago ja maine manestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa (Kaj Ilmonen), 72
Jari Eskola:
Eläytymismenetelmä sosiaalitutkimuksen tiedonhankintamentelmänä (Marko Salonen), 75
Yrjö Engeström, Reijo Miettinen & Raija-Leena Punamäki (toim.):
Perspectives on Activity Theory (Oili-Helena Ylijoki), 77
Pekka Sulkunen:
Johdatus sosiologiaan - käsitteitä ja näkökulmia (Kimmo Jokinen), 80
Jacob Torfing:
New Theories of Discourse. Laclau, Mouffe and Zizek (Jukka Laari), 82
Chris Jenks:
Childhood (Ralf Kauranen), 84
James Allison, Chris Jenks & Alan Prout:
Theorizing Childhood (Ralf Kauranen), 84
Elias Canetti:
Joukko ja Valta (Pekka Kuusela), 87

Tiedoksi

Current Contents & English Summaries, 94