sosiologia

Sosiologia 3. numero 1999

36. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Artikkelit

Pekka Kosonen:
Globalisaatio sosiologisena käsitteenä, 181
Petteri Pietikäinen:
Yksilö massojen puristuksessa:C.G.Jung, modernisaatio ja pako historiasta, 193
Pekka Pälli:
"Kyllä niilläkin joku paikka pitää olla missä asua mutta..." Rasismi suomalaisnuorten ulkomaalais- ja pakolaispuheissa, 205
Marko Salonen:
Seksuaalisen suuntautumisen selittäminen, 219

Keskustelua

Timo Toivonen:
Kommentteja Matti Virtasen "Sukupolvi" -artikkeliin, 234
Matti Virtanen:
Toivoselle: metaforan ihanuus ja kurjuus, 235
Jarno Valkonen:
Toden näköinen Allas, 237

Kirjat

Laura Assmuth:
Women's Work, Women's Worth: Changing Lifecourses in Highland Sardinia (Laura Huttunen), 239
Anna-Mari Tapaninen:
Kansan kodit ja kaupungin kadut: Etnografinen tutkimus eteläitalialaisesta kaupungista (Laura Huttunen), 239
Maaria Linko:
Aitojen elämysten kaipuu. Yleisön kuvataiteelle, kirjallisuudelle ja museoille antamat merkitykset (Jani Erola), 242
Päivi Korvajärvi:
Gendering Dynamics in White-Collar Work Organizations (Anne Kovalainen), 244
Sulkunen, Pekka & Törrönen, Jukka (toim.):
Semioottisen sosiologian näkökulmia. Sosiaalisen todellisuuden rakentuminen ja ymmärrettävyys (Rita Dahl), 247
Tuija Nykyri:
Naisen viha (Kirsti Lempiäinen), 249
Barbara A. Misztal:
Trust in Modern Societies. The Search for the Bases of Social Order (Pekka Kaunismaa), 252
Merja Kinnunen & Päivi Korvajärvi (toim.):
Työelämän sukupuolistavat käytännöt (Kimmo Kevätsalo), 255
Karri Vähätalo:
Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta (Heikki Leimu), 256
Matti Kortteinen & Hannu Tuomikoski:
Työtön. Tutkimus pitkäaikaistyöttömien selviytymisestä (Heikki Leimu), 256
Briitta Koskiaho:
Kaupungista ekokaupungiksi (Juha Kaskinen), 260

Tiedoksi

Current Contents & English Summaries, 266