sosiologia

Sosiologia 2. numero 1999

36. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Artikkelit

Matti Virtanen:
Sukupolven tasot, fraktiot ja elämänkaari, 81
Annika Lillrank:
Samspelet mellan verbal och icke-verbal interaktion i forskningsintervjuer, 95
Jari Aro:
Manuel Castells ja informaatioyhteiskunta. Teema-artikkelit verkostoista ja identiteeteistä globaalissa tilassa, 109
Ari-Veikko Anttirotko:
Identiteetin rakentuminen verkostoyhteiskunnassa. Näkökulmia Manuel Castellsin teoriaan informationaalisesta yhteiskunnasta, 110
Marja Järvelä:
Manuel Castells ja identiteetin tilat, 116
Risto Heiskala:
Sukupuolijärjestelmän murros: Castellsin patriarkalismiteesi ja kulttuurinen muuntelu, 122
Risto Eräsaari:
Globaalitietoverkostoyhteiskunta, 130
Markku Wilenius:
Luonto informaatioajassa: Castells uuden kulttuurin jäljillä, 135

Keskustelua

Kyösti Raunio:
Kommentteja sosiaalitutkimuksen ketodologiaan, 143
Sami Paavola:
Tarkennuksia salapoliisimetodologiaan, 146

Kirjat

Eeva Jokinen:
Väsynyt äiti. Äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä (Markku Soikkeli), 149
Risto Heiskala:
Society as Semiosis. Neostructuralist Theory of Culture and Society (Pekka Kuusela), 151

Tiedoksi

Sosiologipäivät 1999: yleisluentojen ja työryhmien abstraktit, 154

Current Contents & English Summaries, 179