sosiologia

Sosiologia 1. numero 1999

36. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Pääkirjoitus

Jari Aro:
Kauden alkaessa, 1

Artikkelit

Olli Kangas & Veli-Matti Ritakallio:
Sosiaalipolitiikka vai rakenne? Tulonsiirrot,rakennetekijät ja köyhyys Pohjoismaissa ja Ranskassa, 2
Heikki Leimu:
Makro- ja mikrotason yhteyden ongelmia. Esimerkkinä massatyöttömyys ja massatyöttömyyden vähentämispyrkimyksiä, 19
Pertti Alasuutari:
Yhteiskunta,kansakunta ja sosiologia, 32
Anssi Peräkylä:
Vuorovaikutustutkimuksen kaksi traditiota, 41

Keskustelua

J.P. Roos:
Korjauksia ja oikaisuja, 49

Kirjat

Juha Kaskinen:
Tuhatta ja sataa Turusta Pietariin. Eurooppatie E18:n tiensuunnittelu ympäristövaikutusten arvioinnin käytäntönä (Timo Järvikoski), 51
Juha Laurila:
Managing Technological Discontinuities. The Case of the Finnish Paper Industry (Tarmo Koskinen), 52
J.P.Roos & Tommi Hoikkala (toim.):
Elämänpolitiikka (Marjatta Marin), 54
Keijo Koskinen (toim.):
Sosiologisia karttalehtiä. Matkaopas yhteiskunnan tutkimiseen (Raimo Blom), 56
Andrew Jamison & Per Østby (toim.):
Public Participation and Sustainable Development. Comparing European Experiences (Kjell Andersson), 57
Riitta Kärki:
Lääketiede julkisuudessa. Prometheus vai Frankestein (Tiina Hautamäki), 60
Kaj Ilmonen & Martti Siisiäinen (toim.):
Uudet ja vanhat liikkeet (Annamari Konttinen), 62
Tapani Hietaniemi ym.:
Feodalismi - Uuden ajan käsite, keskiajan ilmiö, maailmanhistorian kategoria (Pekka Valtonen), 65
Eeva Jokinen (toim.):
Ruumiin siteet. Kirjoituksia eroista, järjestyksistä ja sukupuolesta (Martti Grönfors), 67
Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi & Karmela Liebkind:
Johdatus sosiaalipsykologiaan (Pekka Kuusela), 70

Tiedoksi

Westermarck-seuran johtokunta, 72

Current Contents & English Summaries, 78