sosiologia

Sosiologia 4. numero 1998

Pääkirjoitus

Anne Kovalainen & Hannu Ruonavaara:
Pääkirjoitus

Artikkelit

Pertti Töttö:
Miksi siis sosiologiassa tutkitaan klassikoita?, 263
Marja Vehviläinen & Minna Saukkonen:
Kotisivuja ja tietoyhteiskuntakuvia tyttöjen ja poikien piirustuksissa, 276
Reijo Savolainen:
Paljonko tietoverkkoja käytetään? Käytön sosiodemokrafisten yhteyksien tarkastelua Internetin läpimurron aikana, 289
Sami Paavola:
C. S. Peircen salapoliisimetodologian ja merkkiteorian relevanssi yhteiskuntatieteelle, 300
Henry Salminen:
Refleksiivisen modernisaation teoria: sosiologian uusi käsitekartta ja sen pätevyys, 311

Kirjat

Matti Piispa:
Valistus, holhous, suojelu. Tutkimus alkoholipoliittisesta ja tupakkapoliittisesta mielipideilmastosta (Maritta Itäpuisto), 324
Oili-Helena Ylijoki:
Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio (Sakari Ahola), 326
Jukka Oksa:
Syrjäkylä muutoksessa (Ilkka Alanen), 328
Marja Saarenheimo:
Jos etsit kadonnutta aikaa. Vanhuus ja oman elämän muisteleminen (Briitta Koskiaho), 329
Carl. J. Couch:
Information Technologies and Social Orders (Ismo Kantola), 331
Kari Stachon (toim.):
Näkökulmia tietoyhteiskuntaan (Ismo Kantola), 331
Takacs, David:
The Idea of Biodiversity. Philosophies of Paradise (Esa Väliverronen), 334
M. Hyvärinen, E. Peltonen & A. Vilkko:
Liikkuvat erot (Tuija Nykyri), 336
G. McKenzie, J. Powell & R. Usher:
Understanding Social Research (Kyösti Raunio), 338

Tiedoksi

Vuoden 1998 sisällysluettelo, 343

Current Contents & English Summaries, 346