sosiologia

Sosiologia 1. numero 1998

Pääkirjoitus

Anne Kovalainen & Hannu Ruonavaara:
Tutkijakouluja - ja kiireesti!, 1

Artikkelit

Juha Kääriäinen:
Moninkertaisesti vangittujen rangaistusura, 3
Jan-Erik Johanson & Petri Uusikylä:
Sosiaalinen pääoma verkostoissa, 17
Reijo Miettinen:
Materiaalinen ja sosiaalinen: toimijaverkkoteoria ja toiminnan teoria innovaatioiden tutkimuksessa, 28
Mikko Lagerspetz:
1989 - veturi vai hätäjarru? Keski- ja Itä-Euroopan vallankumousten modernistiset ja antimodernistiset elementit, 43

Keskustelua

Antti Kasvio:
Irti välinpitämättömyydestä, 53
Kirsi Juhila:
Suuret suunnitelmat ja opetuksen käytännöt opetuksen laatuprojektissa, 54
Kjell Andersson:
Internationella publikationer inom samhällsvetenskap och humaniora, 57

Kirjat

Colin Campbell:
The myth of social action (Pertti Töttö), 59
Ritva Nätkin:
Kamppailu suomalaisesta äitiydestä (Ilpo Helén), 60
Juho Saari:
Sosiaalipolitiikka markkinariippuvuuden vähentäjänä (J.P. Roos), 62
Jouko Lehtiö:
Suomalaisten vammaisten elämä varsinaisessa elämäkerta- ja vammaisten elämää keskeisesti käsittelevässä kaunokirjallisuudessa (Susanna Nouko-Juvonen), 65
R. Lidskog, E. Sandstedt & G. Sundqvist:
Samhälle, risk och miljö (Kjell Andersson & Erland Eklund), 66
Norman Fairclough:
Miten media puhuu (Veijo Hietala), 68
H. Paloheimo & M. Wiberg:
Politiikan perusteet (Timo Toivonen), 69
R. Inglehart, N. Nevitte & M. Basañez:
The North American Trajectory: Cultural, Economic, and Political Ties among the United States, Canada, and Mexico (Pekka Valtonen), 71
J. Lehtonen, J. Nissinen & M. Socada (toim.):
Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen (Jaana Vuori), 72
S. Hänninen & J. Karjalainen (toim.):
Biovallan kysymyksiä (Anneli Pohjola), 74

Tiedoksi

Lisäys numeroon 4/97, 76

Current Contents & English Summaries, 79