sosiologia

Sosiologia 1-4/1994

Artikkelit ja katsaukset

Ilkka Alanen: Perheviljelmäideologia, Baltian maat ja kehitysteoriat. 2, 89-99.

Erik Allardt: Makrosociala förändringar och politik i dagens Europa. 1, 1-10.

Ilkka Arminen: Sosiaalisen järjestyksen korjautuvuus - etnometodologinen näkökulma

poikkeavuuteen. 4, 249-260.

Heikki Ervasti: Yhteiskuntaluokat ja hyvinvointipalvelut. 4, 274-287.

Antti Kasvio: Työelämän muutos ja toimintatutkimus. 1, 24-34.

Mikko Lagerspetz: Neuvostokampanjointi ja konstruktionismi. 4, 288-297.

Turo-Kimmo Lehtonen: Shoppailu sosiaalisena muotona. 3, 192-203.

Maaria Linko: Nykytaiteen katsomiskokemus taidenäyttelyssä. 3, 177-191.

Veijo Notkola, Airi Pajunen & Päivi Leino: Ammatillinen liikkuvuus ja kuolleisuus. 2, 112-122.

Juho Saari: Rationaalisuus ja tarpeet. 4, 261-273.

Kimmo Saaristo: Pyhä luonto ja ekologinen rationaalisuus. 3, 204-213.

Jukka-Pekka Takala: Moraalinen paniikki ja sen konstruoiminen. 1, 35-46.

Kalle Toiskallio: Taksin kaupunkilaisuus ja tilanhallinta. 2, 100-111.

Jukka Törrönen: Tutkijaluenta ja puhujakuva vastaanottotutkimuksessa. 1, 11-23.

Ritva Uusitalo: Pakolaisoppilaan ja opettajansuhde suomalaisen koulunpidon peilinä. 1, 47-57.

Keskustelua

Veli Matti Autio: Eri tutkimusmenetelmillä saavutettavien tulosten vakioisuudesta. 1, 58-59.

Ari Antikainen: Hauskaa vai ei? 2, 123.

Elina Haavio-Mannila: Sukupuolielämä sosiaalisissa yhteyksissään. 2, 129-130.

Sari Karttunen & Risto Turunen: Taiteensosiologian valtakunnallinen jatkokoulutusseminaari. 2, 130-131.

Antti Kasvio: Onko tutkijakoulutuksella resursseja? 1, 58.

Antti Kasvio: Keskusteluun sosiologian uudistumisesta. 2, 125-129.

Janne Kivivuori: Itsestään selvästä kansalaismoraalista. 2, 123-124.

Arto Nevala: Korkeakouluopiskelijoiden sosiaalinen tausta - reunahuomautuksia "älyllisten järkäleiden" varjosta. 4, 298-300.

Jukka-Pekka Takala: Rikostilastojen lukemisesta. 3, 216-217.

Kirjoja

Göran Ahrne: Agency and Organization (Veli Matti Autio). 1, 82-84.

Jan Otto Andersson, Antti Hautamäki, Riitta Jallinoja, Ilkka Niiniluoto, Hannu Uusitalo: Hyvinvointivaltio ristiaallokossa (Tarmo Koskinen). 1, 73-75.

Ari Antikainen: Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta (Osmo Kivinen). 1, 84.

Maija Arvola: Disparity on Roman Catholic andUniversity Views (Susan Sundback). 3, 223-225.

Erkki Asp: Johdatus sosiologiaan (Veli Matti Autio). 4, 311-312.

Birgitte Berendock: Doping. Kultaa, kunniaa, kurjuutta (Jari Eskola). 4, 315-317.

Tom Burns: Erving Goffman (Risto Heiskala). 4, 307-308.

Nils Christie: Kohti vankileirien saaristoa? (Ahti Laitinen). 2, 142-143.

Paul Drew & John Heritage (eds.): Talk at Work (Anssi Peräkylä). 3, 238-239.

Jari Ehrnrooth: Sanan vallassa vihan voimalla (Kari Teräs). 2, 132-133.

Didier Eribon: Michel Foucault (Ilpo Helén). 1, 71-72.

Risto Eräsaari: Essays on non-conventionai community (Heikki Lehtonen). 1, 79-80.

Luc Ferry: Uusi ekologinen järjestys (Päivi Hokka). 3, 230-231.

Carl de Grand & al.: Sveriges arbetsplatser (Jouko Nätti). 3, 232-233.

Jari Harju & Mika Ristimäki: Patruunahenkeä ja paperityöläisen edunvalvontaa (Tarmo Koskinen). 3, 233-234.

Matti Heikkilä & Kari Vähätalo (toim.): Huono-osaisuus ja hyvinvointivaltion muutos (Hannu Uusitalo). 4, 317-318.

Tommi Hoikkala: Katoaako kasvatus, himmeneekö aikuisuus? (Kimmo Jokinen). 1, 66-68.

Robert Holton: Economy and Society (Juho Saari). 1, 80-82.

Merja Hurri: Kulttuuriosasto (Simo Mannila). 3, 222-223.

Helka Hytti: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen yhteiskunnalliset taustatekijät (Olli Kangas). 1, 69-71.

Kaj llmonen (toim.): Kestävyyskoe (Tarmo Koskinen). 1, 73-75.

Kaj Ilmonen: Tavaroiden taikamaailma (PekkaValtonen). 1, 77-79.

Joachim Israel: Klappjakt på välfärden (Veli Matti Autio). 3, 234-236.

Jyrki Jyrkiäinen: Sanomalehdistön keskittyminen (Tarmo Koskinen). 4, 302-303.

Olli Kekäläinen & Pekka Sulkunen: WPindex 1.12. (Jari Eskola). 3, 236-238.

Osmo Kivinen, Risto Rinne & Kimmo Ketonen:Yliopiston huomen (Jukka Laari). 2, 145-147.

Markku Kuisma: Metsäteollisuuden maa (Tarmo Koskinen). 3, 233-234.

Timo Kyllönen: The Golden Handshake of the First World (Timo Kortteinen). 1, 60-61.

Juho Kääriäinen: Seikkailijasta pummiksi; tutkimus rikosurasta ja sosiaalisesta kontrollista (Risto Jaakkola). 3, 221-222.

Eeva-Liisa Lehtonen: Säätyläishuveista kansanhuveiksi, kansanhuveista kansalaishuveiksi (Pasi Mäenpää). 4, 303-304.

Mikko Lehtonen: Kyklooppi ja kojootti (Jukka Laari). 3, 227-228.

Friedrich Lenger: Werner Sombart (Pertti Töttö). 4, 304-307.

Michael Mann: The Sources of Social Power.Volume II (Risto Heiskala). 1, 72-73.

Reijo Miettinen: Oppitunnista oppimistoimintaan (Antti Eskola). 3, 225-227.

John Miller: The Passion of Michel Foucault (Jan Löfström). 4, 314-315.

Albert J. Mills & Peta Tancred (eds.): Gendering Organizational Analysis (Riikka Kivimäki & Päivi Korvajärvi). 2, 140-141.

Airi Mäki-Kulmala: Initiaatio ja alakulttuuri (Jaana Lähteenmaa & Helena Saarikoski). 2, 134-136.

Heikki Mäkinen: Yhteiskunnan tieto (Markku Kivinen). 1, 61-63.

Arto Noro: Postfranzenia (Jussi Vähämäki). 4,309-311.

John O'Neill: Ecology, Policy and Politics: Human Well-Being and the Natural World (Markku Oksanen). 4, 312-314.

Ulla Piela (toim.): Aikanaisia. Kirjoituksia naisten omaelämäkerroista (Marja Kaskisaari). 1, 75-77.

Timo Piirainen: Vuokra-asuminen ja sosiaaliset ongelmat (Hannu Ruonavaara). 1, 63-64.

Ilkka Pirttilä: Me ja maailman mallit (Erkki Karvonen). 2, 137-139.

Kari Pitkänen: Deprivation and disease (Mikko Salo). 2, 136-137.

Seppo Pänkäläinen: Suomalainen doping (Jari Eskola). 4, 315-317.

Irene Roivainen: Lähiö ja sen asukkaat teollisuuden murroksessa (Suvi Ronkainen). 3, 229-230.

Hannu Ruonavaara: Omat kodit ja vuokrahuoneet (Jarmo Lehtinen). 3, 218-219.

John Shotter: Cultural Politics of Everyday Life (Klaus Weckroth). 4, 308-309.

Juha Siltala: Suomalainen ahdistus (Pertti Rautio). 2, 143-145.

Juha Siltala: The Dimension of Change in Psychohistory (Pertti Rautio). 2, 143-145.

Juha Siltala: Psykohistorian muutosulottuvuus(Pertti Rautio). 2, 143-145.

Lasse Siurala: Nuoriso-ongelmat modemisaatioperspektiivissä (Tommi Hoikkala). 3, 219-221.

Jukka Tervo: Hapuilua ja hallintaa (Kari Nyyssölä). 1, 65-66.

Bryan S. Turner: Regulating Bodies. Essays in Medical Sociology (Simo Mannila). 2, 139-140.

Juhani Tähtinen: Miten kasvattaa pikkulapsia (Janne Kivivuori). 1, 68-69.

Andres Vikat: Family Formation in Estonia (Veijo Notkola). 4, 301-302.

Johannes Virolainen: Polun varrelta (Tarmo Koskinen). 1, 73-75.

Tiedoksi

Sosiologipäivät 1994. 2, 148-168.

Sosiologia-lehden uusi osoite. 2, 173.

Toimintatutkimuksen laboratorio. 3, 246.

Westermarck-seura tiedottaa. 4, 319.

Kokouksia. 4, 319-322.

Science Studies. 4, 322-323.

Luetteloita

Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä 1993. 2, 169-173.

Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1993 ilmestyneitä julkaisuja. 3, 240-245. Ks. myös 4, 323.