sosiologia

Sosiologia 1-4/1991

Artikkelit ja katsaukset

Risto Heiskala: Goffmanista semioottiseen sosiologiaan. 2, 90-107.

Tapani Hietaniemi: Protestanttinen ja katolinen etiikka, kapitalismin henki ja muoto. 3, 161-175.

Kaj Ilmonen: Rakas paha raha. 4, 259-272.

Raija Julkunen: Hoiva ja professionalismi. 2, 75-83.

Margaretha Järvinen: Prostitution: Från social avvikelse till social konstruktion. 2, 69-74.

Irja Kandolin, Erkki Rannik & Elina Haavio-Mannila: Työ ja hyvinvointi eräissä toimihenkilö- ja työntekijäammateissa Eestissä ja Suomessa. 1, 15-24.

Erkki Karvonen: Representaation politiikka ja sukupuolen tuotanto. 1, 25-32.

Jari Kupiainen: Katsaus etnografisen kirjoittamisen viimeaikaisiin ongelmiin. 4, 273-280.

Klaus Mäkelä: Sosiaalisen toiminnan järkevyys,norminmukaisuus ja ymmärrettävyys. 1, 1-14.

Arto Noro: Miksi sosiologiassa tutkitaan sosiologian klassikkoja? 3, 157-160.

Anneli Pohjola: Ajattomuudesta aikaan. 4, 250-258.

Minna Salmi: Ajatteletko arkena? 4. 237-249.

Sakari Sariola: Teoria ja sosiaalinen todellisuus. 1, 33-41.

Leila Simonen: Hyvinvointivaltion sukupuolistuneet rakenteet kunnallisen kodinhoitajan työssä. 2, 84-89.

Aino Sinnemäki: "Kun herra maksaa laskun, katselkaa muualle". 3, 176-191.

Matti Vartiainen & Virpi Ruohomäki: Informaatioammatit ja tietotyöt - jatkokehittelyä. 3, 192-201.

Keskustelua

Risto Alapuro: Ilmapiiri ja tutkimus. 1, 42.

Jari Eskola & Jari Aro: Finland Sociological Masters. 2, 108-109.

Jari Eskola: Vastineen vastineista. 3, 203.

Jari Eskola: Gradujen arvostelusta ja sukupuolesta.4, 281-282.

Jaana Kuusipalo: Daamidiskurssi vai naisstoori(t)? 3, 203-205.

Mikko Mäntysaari: Vastine Leena Eräsaarelle. 4, 282.

Marjatta Rahikainen: Uusi kansainvaellus ja erilaisuuden sietokyky. 4, 282-284.

J.P. Roos: Pari selvennystä. 3, 202-203.

Kirjoja

Pirkkoliisa Ahponen: Kulttuuripolitiikka ja sen representaatiot (Taina Rajanti). 4, 285-286.

Ilkka Alanen: Miten teoretisoida maatalouden pientuotantomuotoa (Raimo Blom). 4, 286-287.

Tuomo Alasoini: Tuotannolliset rationalisoinnit ja teollisuuden työvoiman käyttötapojen muutos (Jukka Niemelä). 3, 206-207.

Tapani Alkula: Work Orientations in Finland (Pekka Ylöstalo). 2, 116-1l7.

Erkki Asp & Matti Peltonen: Työelämän sosiologia (Harri Melin). 4, 303.

Paul Atkinson: The Ethnographic Imagination (Juha Suoranta). 4, 292-293.

Jerome Bruner: Acts of Meaning (Harriet Strandell).2, 122-124.

Alex Callinicos: Against Postmodernism (Kaj Ilmonen). 2, 125-127.

David Cheal: The Gift Economy (Eeva Pyörälä). 2, 121-122.

Stewart R. Clegg (toim.): Organization Theory and Class Analysis (Kari Lilja). 2, 127-128.

Paul Connerton: How Societies Remember (Kaj Ilmonen). 1, 51-52.

Katarina Eskola: Lukijoiden kirjallisuus Sinuhesta Sonja O:hon (Erkki Sevänen). 3, 222-223.

Gøsta Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism (Olli Kangas). 1, 44-45.

Claude Fischler: L'homnivore (Juha Partanen). 3, 218-219.

Carlo Ginzburg: Clues, Myths, and the Historical Method (Matti Peltonen). 4, 304-305.

Pertti Haapala (toim.): Talous, valta ja valtio (Jari Kirsilä). 1, 47-49.

Jari Heinonen: Pienviljelijäprojektista sosiaalivaltioon (Anneli Anttonen). 3, 209-210.

Ari Hirvonen & Martti Grönfors: Nuorten oikeuskäsityksistä (Saija Järvinen). 1, 45-47.

Tommi Hoikkala (toiin.): Törmäävät tulkinnat (Sari Näre). 3, 216-218.

Kari Immonen (toim.): Naisen elämä (Maria Lähteenmäki). 1, 49-50.

Riitta Jallinoja: Moderni elämä (Kaj Ilmonen). 4, 289-291.

Fredric Jameson: Late Marxism (Ensio Puoskari). 1, 55-57.

Arja Jokinen & Kirsi Juhila: Pohjoismaiset asuntomarkkinat (Hilkka Summa). 4, 300-301.

Martin Jänicke: State Failure (Pekka Jokinen). 2, 129-130.

Jukka Kemppinen: Oikeus kulttuuri-ilmiönä (Saija Järvinen). 1, 45-47.

David Kolb: Postmodern Sophistications (Jussi Vähämäki). 1, 57-59.

Matti Laine: Johdatus kriminologiaan ja poikkeavuuden sosiologiaan (Paavo Isaksson). 4, 296-298.

Cristel Lane: Management and Labour in Europe (Harri Melin). 1, 50-51.

Juhani Lehto: Juoppojen professionaalinen auttaminen (Klaus Weckroth). 2,117-118.

Heikki Lehtonen: Yhteisö (Jari Aro). 2, 131-132.

Rita Liljeström & Anna-Karin Kollind: Kärleksliv och föräldrarskap (Aino Ritala-Koskinen). 2, 112-113.

Heikki Luostarinen & Esa Väliverronen: Tekstinsyöjät (Matti Hyvärinen). 4, 293-294.

Jaana Lähteenmaa: Tytöt & rock (Airi Mäki-Kulmala). 3, 214-216.

Jaana Lähteenmaa & Lasse Siurala (toim.): Nuoret ja muutos (Sari Näre). 3, 216-218.

Michel Maffesoli: Le temps des tribus (Nina Edgren-Henrichson). 3, 219-221.

Ilmo Massa & Rauno Sairinen (toim.): Ympäristökysymys (Marja Järvelä). 3, 225-226.

John McIlroy: Trade Unions in Britain today (Jukka Paastela). 2, 132-134.

David McLellan: Karl Marx, elämä ja teokset (Jouko Nikula). 1, 52-54.

Stephen Mennell: Norbert Elias (Johanna Mäkelä ,Aino Sinnemäki). 1, 54-55.

Toril Moi: Sukupuoli/teksti/valta (Soili Auvinen, Eija Einemäki). 2, 113-114.

Mikko Mäntysaari: Sosiaalibyrokratia asiakkaiden valvojana (Leena Eräsaari). 3, 210-212.

Juhani Niemi: Kirjallisuus instituutiona (Erkki Sevänen). 4, 291-292.

Arto Noro: Muoto, moderniteetti ja 'kolmas' (Jari Aro). 4, 287-289.

Michel Pinçon & Monique Pinçon-Charlot: Dans les beaux quartiers (Hannu Ruonavaara). 1, 61-63.

Jussi Raumolin: The Problem of Forest-based Development as Illustrated by the Development Discussion, 1850-1918 (Tarmo Koskinen). 2, 118-119.

J.P. Roos: Liikunta ja elämäntapa (Jari Eskola, Ilkka Salo). 2, 119-120.

Minna Salmi: Ansiotyö kotona - toiveuni vai painajainen (Marjatta Vanhalakka-Ruoho). 3, 207-209.

Martti Siisiäinen: Suomalainen protesti ja yhdistykset (Timo Toivonen). 2, 128-129.

Dorothy E. Smith: Texts, Facts, and Feminity (Mirja Satka). 2, 110-112.

Dorothy E. Smith: The Conceptual Practices of Power (Mirja Satka). 2, 110-112.

Judith Stacey: Brave New Families (Jorma Sipilä). 1, 59-60.

Eero Taivalsaari (toim.): Näennäinen demokratia (Paavo Isaksson). 3, 212-213.

Marja Tuominen: "Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia" (Airi Mäki-Kulmala). 4, 298-299.

Clare Ungerson (toim.): Gender and Caring (Leila Simonen). 1, 60-61.

John Urry: The Tourist Gaze (Anita Kärki). 2, 124-125.

Jaakko Virkkunen: Johtamisen rationalisointi vai kehityksen hallinta (Raija Julkunen). 2, 114-115.

Klaus Weckroth: X voi olla kuka tahansa (Marko Hamilo). 4, 294-296.

Worldwatch Institute: Maailmantila 1991 (Marja Järvelä). 3, 225-226.

Robert K. Yin: Case Study Rescarch (Anneli Pohjola, Jukka Mäkelä). 1, 43-44. Shoshana Zuboff. Viisaan koneen aikakausi (Tuomo Alasoini). 4, 301-302.

Tiedoksi

11. Nordiske kongres i Gerontologi 28.6.-1.7.1992 I Odense. 4, 306.

Conference on Health Rescarch and Developing Countries. 2, 152-153.

Dansk Sociologi. 1, 63-64.

First European Conference of Sociology. 3, 232-233.

Gerontologian päivät 30.1.-31.1.1992 Helsingissä. 4, 305-306.

Gerontologian päivät 30.1.-31.1.1992. 2, 153.

International Society of Political Psychology -seminaari. 1, 64.

Kiinnostaako ruokatutkimus? 2, 152.

Miehet ja työelämä -seminaari. 1, 64.

Sociologicheskie Issledovaniia. 2, 152.

Sosiaalipolitiikan päivät Jyväskylässä 8.11.-9.11.1991. 3, 231.

Sosiologipäivät 1991. 2, 134-147.

Työpoliittinen yhdistys r.y. perustettu. 3, 231-232.

Westermarck Seura tiedottaa. 1, 63.

Westermarck Society tiedottaa. 3, 226.

Luetteloita

Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä 1990 (Iiris Karppinen). 2, 148-152.

Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjassa vuonna1990 ilmestyneitä julkaisuja (Iiris Karppinen). 3, 226-231.