sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 1990

27. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Tässä numerossa

Artikkelit

Ilmari Rostila: Tunnetyöstä sosiaalitoimistoissa 257-266

Paavo Isaksson: Modern foucault'lainen valta-analyysi ja työnvälittäjien vallankäyttö 267-280

Ilkka Väisänen: Konsensus ja konfliktit sosiaalivakuutuksen kehittymisessä OECD-maissa vuosina1930-1985 281-296

Kaj Ilmonen: Rakenne Anthony Giddensin strukturaatioteoriassa 297-307

Keskustelua

Risto Heiskala: Sosiologisen kulttuuritutkimuksen teoreettinen ja yhteiskunnallinen relevanssi 308-312

Jari Ehrnrooth: Antaa Kremlin kellojen soida eli lisää nauloja yhteisen asiamme arkkuun 312-315

Risto Eräsaari: Viittaako rapautuminen tyhjään vai tyyneen? 317-318

Erkki Kaukonen, Veronica Stolte-Heiskanen: Madridin maailmankongressi 319-320

Kirjoja

Pertti Alasuutari: Desire and Craving (Ilkka Arminen) 321

Matti Kamppinen: Cognitive Systems and Cultural Models of Illness (Tapio Nisula) 322-323

Pirjo Siiskonen: Emännän ja isännän roolin muutos maatalouden uudenaikaistuessa (Jouko Nikula) 323-324

Leila Simonen: Contradictions of the Welfare State (Jorma Sipilä) 325-326

Margaretha Järvinen: Prostitution i Helsingfors (Mirja Tolkki-Nikkonen) 326-327

Hilkka Summa: Hyvinvointipolitiikka ja suunnitteluretoriikka (Hannu Ruonavaara) 328-329

Eeva Jokinen & Soile Veijola: Oman elämänsä turistit (Airi Mäki-Kulmala) 329-331

Anssi Peräkylä: Kuoleman monet kasvot (Eero Suoninen) 331-332

Koula Mellos: Perspectives on Ecology (Pekka Jokinen) 332-333

Sandra Dawson, Paul Willman, Alan Clinton & Martin Bamford: Safety at Work (Antti Saloniemi) 333-334

Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim: Das ganz normale Chaos der Liebe (Aila-Leena Matthies) 334-335

Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim: Das ganz normale Chaos der Liebe (Aila-Leena Matthies) 334-335

Tiedoksi

Call for Panels and Papers, International Society for Political Psychology

Current Contents and English Summaries

Vuoden 1990 sisällysluettelo

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society