sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 1990

27. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Pertti Alasuutari: Maailmanmeno ja postmoderni diskurssi 177-179

Artikkelit

John Urry: Sosiologian kriittinen funktio 180-186

Veronica Stolte-Heiskanen: Suomalaisen sosiologian kriittisestä potentiaalista 187-198

Risto Alapuro: Sosiologit, Suomi ja Itä-Eurooppa 199-204

Pertti Rannikko: Tehdasyhdyskunnan murros ja asuntomarkkinat 205-217

Keskustelua

Risto Jaakkola: Sosiologit bibliografeina 218-221

Kirjat

Anneli Juntto: Asuntokysymys Suomessa (Hannu Ruonavaara) 222-223

Seppo Raiski: Laboratorio, teoria ja parempi elämä (Veikko Pietilä) 223-224

Klaus Mäkelä (toim.): Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta (Eeva Pyörälä) 224-227

Jaber F. Gubrium & David Silverman (toim.): ThePolitics of Field Research (Anssi Peräkylä) 227-228

Stewe Woolgar (toim.): Knowledge and Reflexivity (Esa Väliverronen) 228-229

Jonathan Potter & Margaret Wethrell: Discourse and Social Psychology (Eero Suoninen) 229-231

Johan Asplund: Rivaler och syndabockar (Jussi Vähämäki) 231-232

Osmo Kivinen, Risto Rinne & Sakari Ahola: Koulutuksen rajat ja rakenteet (Marja Järvelä) 233-234

Jan Pahl: Money and Marriage (Tiina Tuominen) 234-235

Zana Alia: La familia y su estructura en la RPS de Albania (Tarmo Koskinen) 235-236

Juri Lotman: Merkkien maailma (Erkki Karvonen) 236-238

Umberto Eco: Oppineisuuden osoittaminen (Airi Mäki-Kulmala) 238-239

Joan Acker: Samanarvoinen työ (Raija Julkunen) 239-241

Ensio Miettinen & Esa Saarinen: Muutostekijä (Harri Melin) 241-242

Jari Sinkkonen: Pienistä pojista kunnon miehiä (Jaana Vuori) 242-243

Tuula Gordon: Feminist Mothers (Ritva Nätkin) 243-244

Tiedoksi

Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1989 ilmestyneitä julkaisuja

Terveyden sosiologian päivä Turku 26.10.1989

Filosofia, sosiologia ja kasvatustiede postmodernissa - Jyväskylä 16.-17.11.1990

Symposium on Alcohol, Family and Significant others

Huono-osaisuustutkijoille oma yhteistyöverkosto

Current Contents and English Summaries

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society