sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 1989

26. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Tässä numerossa

Pääkirjoitus

Antti Kasvio: Sosiaalitieteiden 1990-luku 265-267

Artikkelit

Pertti Alasuutari: Kvalitatiivinen analyysi kulttuurisen kieliopin etsimisenä 267-276

Jaana Wahlforss: Soita minulle, Helena! - tulkinta viihteen suosikin sisällöstä ja vastaanotosta 277-285

Teuvo Räty: Väittelyiän kasvu sosiaali- ja valtiotieteissä 286-297

Anssi Paasi: Lokaliteetti-tutkimus - sosiologian ja maantieteen uusi yhteys? 298-309

Tiina Arppe: Collége de sociologie 310-321

Keskustelua

Jussi Vähämäki: Ajan mies. Derridasta, dekonstruktiosta ja filosofian suomentamisesta 322

Kirjoja

Leo Granberg: Valtio maataloustulojen tasaajana (Jukka Oksa) 326-327

Timo Kortteinen: Agricultural Alcohol and Social Change in the Third World (Pekka Sulkunen) 327-328

Eero Lahelma: Unemployment, Re-Employment and Mental Well-Being (Irmeli Järventie & Hanna Oksanen) 328-329

Markku Kivinen: The New Middle Classes and the Labour Process ( Timo Toivonen) 330-331

Paul Drew & Anthony Wootton (toim.): Erving Goffman (Risto Heiskala) 331-333

Pertti Alasuutari: Erinomaista, rakas Watson (Saija Järvinen) 333-334

Jan-Otto Andersson: Vänsterframtid; Pekka Kosonen: Kapitalismin ja hyvinvointivaltion näkökulmat (Mikko Mäntysaari) 334-336

Ilpo Lahtinen (toim.): Kansalaispalkka (Kyösti Urponen) 337-339

Antti Eskola et. al: Blind Alleys in Social Psychology (Klaus Helkama) 339-340

Max Weber: Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus (Pertti Töttö) 340-341

Tapio Aittola & Ilkka Pirttilä: Tieto yhteiskunnassa (Jari-Pekka Vuorela) 342

Ilkka Niiniluoto: Informaatio, tieto ja yhteiskunta (Matti Hyvärinen) 342-343

Tiedoksi

Sosiologia-lehden uusi päätoimittaja

Vanhenemistutkimuksen tutkijakoulutus

The 2nd International Congress for Research on Activity Theory

Euroopan terveyden sosiologien 3. kongressi 19.-21.9.1990

Sociologie Cosmopolite

Current Contents and English Summaries

Vuoden 1989 sisällysluettelo

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society