sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 1989

26. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Antti Kasvio: Tulevaisuuden tutkimisesta 177-178

Artikkelit

Tapani Hietaniemi: Max Weberin uskonnonsosiologisten kirjoitusten ja "Wirtschaft und Gesellschaftin " syntyhistoria 179-192

Minna Salmi: Töissä kotona, kuka, mitä, miksi? 193-206

Risto Heiskala: Sosiologia diskursiivisena tilana 207-221

Pertti Rannikko: Yhteisötutkimuksesta yhdyskuntatutkimukseen 222-231

Keskustelua

Ilkka Arminen: Westermarck-seuran tutkielmapalkintoinstituutiosta 232-234

Hannu Ruonavaara: Straussia kannattaa lukea 234-235

J.P. Roos: Pari tarkennusta 235

Kirjat

Ritva Prättälä: Young People and Food (Johanna Mäkelä) 236-237

Irma-Leena Notkola: Luonnollisesta hedelmällisyydestä lapsirajoitukseen (Mikko A. Salo) 237-239

Eino Jutikkala: Kuolemalla on aina syynsä (Heikki Mäki-Kulmala) 239

Jonathan Gershuny: Changin Times, The Social Economics of Postindustrial Societies (Pekka Mäkelä) 240-241

Chris Rojek, Geraldine Peacock & Steward Collins: Social Work and Recieved Ideas (Anneli Pohjola) 241-242

Simon Frith: Rockin potku (Heikki Hellman) 243-244

Pierre Bourdieu: La Noblesse d' état (M´hammed Sabour) 244-247

Jean Baudrillard: America; the Extacy of Communication (Jari Aro) 247-248

Mary Douglas (toim.): Constructive Drinking (Erkki Karvonen) 248-250

Mervi Kaarninen: Työväen bibliografia 1; Työväenperinne - Arbetartradition (Maria Forsman) 250

Kalpio, Olli: Ruukista naulatehtaaksi; Raimo Lovio: Suomalainen menestystarina (Tarmo Koskinen) 250-252

Tuula Kuorinka, Jorma Lievonen & Pekka Oksama (toim.): Uusi tekniikka tulee (Tuomo Alasoini) 252-253

Bryan Pfaffenberger: Microcompoter applications in qualitative research (Eeva Pöyrälä) 253-255

Tiedoksi

Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1988 ilmestyneitä julkaisuja

Terveyden sosiologian päivä Turku 21.10.1989

Tiedotustutkimuksen päivät Tampere 12.-13.1.1989

Miehet, naiset ja ylevä Jyväskylässä 20.10.1989

Current Contents and English Summaries

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society