sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 2. numero 1989

26. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Artikkelit

Jaana Kuusipalo: Naisena politiikan huippupaikoille? 89-103

Kaj Ilmonen: Työväen liikkeet ja yhteiskunnallinen identiteetti 104-114

Antero Honkasalo: Nauru ja työelämän pelisäännöt 115-124

Riitta Järvinen: Asiakastyön sisällön ulottuvuudet 125-132

Keskustelua

Simo Aho: Työyhteiskunnan kriisi, joustava alityöllisyys, uusfordismi? 133-136

Keijo Rahkonen: Kerran vielä "työyhteiskunnan kriisistä" 137-138

Kirjoja

M´hamed Sabour: "Homo Academicus Arabicus" (Tuomo Melasuo) 138-140

Olavi Haimi: Väestöntutkimus (Seppo Laaksonen) 140-141

Anselm L. Strauss: Qualitative Analysis for Social Scientists (J.P. Roos) 141-143

Risto Alapuro: State and Revolution in Finland (Henrik Stenius) 143-145

Pertti Suhonen: Suomalaisten arvot ja politiikka (Timo Järvikoski) 145-146

Elina Haavio-Mannila: Työpaikan rakkaussuhteet (Raija Julkunen) 146-147

Patricia Allatt et. al. (toim.): Women and Life Cycle (Päivi Topo) 147-148

Hannu Uusitalo: Muuttuva tulonjako (Jari Heinonen) 148-149

Keisarin uudet aatteet? (Kimmo Jokinen) 150-151

Nels Anderson: Kulkumiehet (Airi Mäki-Kulmala) 151-152

Maurice Godelier: Antropologia ja materialismi (Tapio Nisula) 152-154

Clifford Geertz: Work and Lives ( Märta Salokoski) 154-156

Ulrick Beck: Gegengifte (Ilmo Massa) 156-158

Tiedoksi

Sosiologipäivät 1989

Luettelo sosiologian ja sosiaalipsykologian opinnäytteistä 1988

Tulevaisuuden tutkimuksen kesäkongressi 1989

Terveyskasvatuksen 11. raportointiseminaari

Current Contents and English Summaries

 

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society