sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 4. numero 1988

25. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Tässä numerossa

Pääkirjoitus

David Silverman: Laadullisen tutkimuksen kuusi sääntöä - postromanttinen näkökulma 257-268

Artikkelit

Saija Järvinen: Selviytymisen paradoksi 269-276

Harriet Strandell: Sociologin och barnen 277-287

Hannu Ruonavaara: Sosioekonomiset ryhmät ja omistusasuntovaltaistuminen Suomessa 1971- 1985 288-298

Keskustelua

Osmo Kivinen, Risto Rinne, Sakari Ahola & Arto Kankaanpää: Suunnittelun sosiologiaa 299-302

Jouko Nikula: Maaseutusosiologian 7. maailmankongressi Bolognassa 302-304

Kirjoja

Marja-Liisa Honkasalo: Oireiden ongelma (Martti Grönfors) 304-305

Päivi Niemi: Adolescents and the Family (Mirja Tolkki-Nikkonen) 305

Hannu Katajamäki: Alueellisen työnjaon muotoutuminen Suomessa (Tarmo Koskinen) 305- 306

Juhani Iivari: Sovitaan-projektin kokemuksia (Juha-Matti Kyyrä) 306-307

Simo Aho: Palkkatyö yhteiskunnallisen järjestyksen perustana (Keijo Rahkonen) 307-309

Raymond Williams: Marxismi, kulttuuri ja kirjallisuus (Ensio Puoskari) 309-310

Marianna Laiho & Ritva Leino: Erojen leikki (Kaj Ilmonen) 310-311

Robert Jungk & Norbert R. Müllert: Tulevaisuusverstaat (Matti Hyvärinen) 311-312

Jeff Hearn & Wendy Parkin: Sex at Work (Päivi Korvajärvi) 312-313

Dorothy E. Smith: The Everyday World as Problematic (Leila Simonen) 313-314

Helen Marchant & Betsy Wearing (eds.): Gender Reclaimed (Pirkko-Liisa Rauhala) 314-315

Elim Papadakis & Peter Taylor-Gooby: The Private Provision of Welfare:Fred Block ym.: The Mean Season (Risto Eräsaari) 315-317

Martin Rein ym. (ed.): Stagnation and Renewal in Social Policy (Olli Kangas) 317-318

Qualitative Research Methods Series, Vols. l-7 (Klaus Mäkelä) 318-320

Edgar H. Schein: The Clinical Perspective in Fieldwork (Klaus Mäkelä) 320

Winfried Nöth: Handbuch der Semiotik (Risto Heiskala) 320-321

Joachmin Hirsch & Roland Roth: Das neue Gesicht des Kapitalismus (Simo Aho) 321-322

Tiedoksi

 

Current Contents and English Summaries

Vuoden 1988 sisällysluettelo

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society