sosiologia

3/09 kansikuva

Sosiologia 3. numero 1988

25. vuosikerta
Westermarck-seuran julkaisu
Westermarck-samfundets tidskrift

Tieto tarkentuu vähitellen...

Pääkirjoitus

Antti Kasvio: Työn sosiologiaa 169-170

Artikkelit

Pertti Koistinen: Työelämän murros ja yhteiskuntatieteen tulkinnat 171-185

Tuomo Alasoini: CNC-teknologia ja konepajojen rakennemuutos 186-195

Jukka Niemelä: Äänettömät taidot ja tietotekniikka 196-211

Pekka Kosonen: Joustavoittaminen siirtymänä uudenlaiseen kapitalismiin? 212-222

Keskustelua

Ari Haavio: Tieteestä TV-uutisissa 223-224

Tapani Alkula: Jatkuvat sosiologipäivät? 224-225

Kirjat

Ulla Vuorela: The Women's Question and the Modes of Human Reproduction (Aino Saarinen) 225-227

Panu Pulma & Oiva Turpeinen: Suomen lastensuojelun historia; Pirjo Hämäläinen-Forslund: Mammon marjat - entisaikain lasten elämää (Erja Lauronen) 227-228

Sexpo ry (toim.): Salattu seksuaalisuus (Merja Ala-Nikkola & Pirkko-Liisa Rauhala) 229

Georg Henrik von Wright: Tiede ja ihmisjärki (Pertti Rautio) 229-231

Vladimir Dudintsev: Valkeat vaatteet (Heikki Mäki-Kulmala) 231-232

Samuel Weber: Institution and Interpretation (Jussi Vähämäki) 232-235

Tapani Hietaniemi (toim.): Aiheita Weberistä (Esa Konttinen) 235-236

Klaus Weckroth: Toiminnan psykologia (Yrjö-Paavo Häyrynen) 236-238

David Silverman: Qualitative Methodology and Sociology (Christoffer Tigerstedt) 238-240

Stein Ringen: The Possibility of Politics (Pekka Kosonen) 240-241

J. Katus & J. Tóth (eds.): On Voluntary Organizations in Hungary and the Netherlands (Martti Siisiäinen) 241-243

Alfred W. Crosby: Ecological Imperialism (Ilmo Massa) 243-244

Göran Gustafsson ym.: Religiös Förändring in Norden 1930-1980; Göran Gustafsson ym.: Religion och kyrka i fem nordiska städer (Jouko Sihvo) 244-245

Per Otnes (ed.): The Sociology of Consumption (Timo Toivonen) 245-247

Robert Kriegel & Marilyn Harris Kriegel: Huippusuorituksiin paineiden alla (Jari Eskola) 247

Tiedoksi

Yhteiskuntatieteellisten laitosten sarjoissa vuonna 1987 ilmestyneitä julkaisuja

Transactions-sarjaa elvyttämään

VI Edward Westermarck memorial lecture

15. pohjoismainen sosiologikongressi

Tutkijaseminaari 24.25.10.1988 Jyväskylässä

Current Contents and English Summaries

 
 

© Sosiologia-lehti & Westermarck Society